Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Transportband för den moderna gruvan

NorrVulk AB finns med i gruvnäringens upp- och nedgångar. Som servicebolag inom affärsområdet transportband ser NorrVulk till att gruvans produktionsflöden fungerar optimalt och att verksamheten rullar dygnet runt.

Industrins tolerans för driftstörningar är i princip lika med noll. Gruvnäringen är inget undantag. NorrVulk etablerades i Gällivare för tolv år sedan och är i jämförelse med övriga gruvnäringen ett ungt bolag. Kunderna är regionens största gruvbolag och NorrVulk koncentrerar sig helt och hållet på försäljning, service och underhåll av transportband och relaterade komponenter för dem.

För den moderna gruvan
Sedan 2013 servar NorrVulk både Boliden och LKAB i utvecklingen av den moderna och automatiserade gruvan. Med tanke på att det är flera kilometers transportband som används i gruvan har NorrVulk fullt upp med att byta, installera och underhålla dessa.
NorrVulk har som exempel bytt och installerat ett 6500 meter långt transportband i Aitikgruvan. Utöver det ser man även dagligen till att transportera diverse komponenter och andra förnödenheter som kan tänkas behövas i anslutning till gruvdriften.

Utvecklas med kunderna
Precis som all annan tillverkande industri måste gruvan fungera utan driftsstopp för att klara marginalerna. Därför pågår mycket diskussion kring effektiviseringar och då bland annat med ökad automation. Det ger även en bättre arbetsmiljö i gruvan med färre slitsamma moment.
NorrVulk utvecklas tillsammans med kunderna i norra Sverige och är den enda aktören i Gällivare med omnejd som kan ta sig an helheten kring installation och driftstagning av hela transportband.