Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

TransportCentralen flyttar fram positionerna i Halland

TransportCentralen i Halmstad står efter fusionen med Åkericentralen i Falkenberg väl rustade för framtiden. För att bli framgångsrik i en bransch präglad av snäva marginaler och tuff konkurrens krävs både mod och nytänkande. Samtidigt värdesätts långsiktighet – något som TransportCentralen alltid har prioriterat.

De senaste åren har varit mycket framgångsrika för TransportCentralen i Halmstad. För TransportCentralen har det aldrig varit en drivkraft att vara det billigaste alternativet för stunden. Att däremot vara en långsiktig samarbetspartner som bidrar till en mer hållbar ekonomisk och miljömässig utveckling över tid har alltid varit en viktig del av företagets vision.

Starkare position i Halland
Verksamheten har på senare tid präglats av en god tillväxt, vilket understryks genom sammangåendet med Åkericentralen i Falkenberg. Fusionen färdigställdes tidigare i år och verksamheten går numera under namnet TransportCentralen i Falkenberg. TransportCentralen i Halmstad behåller sitt ursprungliga namn. Som ett gemensamt bolag strävar man i första hand efter att stärka erbjudandet i Halland.
Det är också tydligt att TransportCentralen får ett allt större upptagningsområde och en allt mer omfattande representation på hemmaplan. Företagets vd Lars Quander avslöjar att strategin bakom fusionen handlar om en strävan efter att ta fler marknadsandelar norrut, upp mot Varberg och Göteborgstrakten.
– Vi är medvetna om att marknaden präglas av en stark konkurrens, och då speciellt norrut mot Varberg med tanke på närheten till Göteborg. Samtidigt vet vi att vi har ett starkt erbjudande som många är intresserade av. Därför tror vi på fortsatt tillväxt och en utveckling som framöver även kommer att omfatta Varberg, menar Lars.
Med den nya strategin blir TransportCentralen mer som ett Hallandsföretag, med stor tillväxtpotential i hela länet. Ambitionen är inte att bli störst i länet – men att bli den bästa samarbetspartnern när det gäller kundanpassade lösningar inom logistik, entreprenad och miljöhantering.

Ser fram emot fortsatt utveckling
I dagsläget står TransportCentralen väl förberedda med terminal och lager i Halmstad, samt lager i Falkenberg. Byggnation av ytterligare lagerytor diskuteras just nu i Falkenberg. När det gäller återvinning och miljötjänster så finns anläggningar för sortering och omhändertagande av olika materialtyper i både Halmstad och Falkenberg.
– En stor fördel som kommer av fusionen är att vi kan ta hand om mycket mer återvinningsmaterial och dessutom hantera fler materialslag. Vi kan också utöka vår distributions- och fjärrtrafik avsevärt tack vare större kapacitet och fler samarbetsmöjligheter – bland annat kring hamnarna i Halmstad och Falkenberg, understryker Lars Quander.
Lars tillägger att man ser fram emot en fortsatt god utveckling inom TransportCentralens samtliga affärsområden. Logistik inklusive distribution och fjärrtrafik, specialtransporter, bygg och anläggningstransporter samt miljö- och återvinningstjänster är företagets huvudområden.
I dagsläget har TransportCentralen över 70 delägare och som en del av den organiska tillväxten är det öppet för fler åkerier att ansluta sig till gruppen. Sedan 2006 är företaget också en av delägarna i det moderna logistiknätverket OnRoad.