Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Träutbildningar för nästa generation

Tibro utgör hjärtat i en av Sveriges främsta trä- och möbelregioner. I Skaraborg finns över 3000 arbetstillfällen med anknytning till trä inom allt från möbel- och inredningsföretag till snickerier och hyvlerier. Tibro Training Centre, TTC, utbildar nästa generation arbetskraft för hela regionen.

TTC, med fokus på just träbearbetning, möbler och inredning, har byggts upp av Tibro kommun i samverkan med näringslivet. Industrin är också med och formar dagens utbildningar efter sina behov, på så vis ökar även chanserna till anställning efter avslutade studier.
– Vi har varit mycket framgångsrika sedan starten. Vi utbildar omkring 50 elever per år och många går vidare i någon form av sysselsättning. Även om träindustrin har haft ett tufft år just i år ser vi ljust på framtiden eftersom vi vet att det finns ett visst behov av att anställa ändå, säger Mikael Hultberg, utbildningschef på TTC.

Alltid skräddarsytt
TTC erbjuder yrkesutbildningar för vuxna. En annan del av verksamheten utgör kompetensutveckling och olika typer av utbildningar för företag. Dessa utbildningar är alltid skräddarsydda efter beställarens behov, precis som yrkesutbildningen som ges på elevens villkor genom individuella handlingsplaner.
– För företag erbjuder vi utbildning inom allt från ritteknik till Cad/Cam och CNC-teknik. Vi anordnar uppdragsutbildningar omkring en till två gånger om året. Yrkesutbildningen däremot har löpande intag och pågår året om, informerar Mikael.
Många företag hör av sig till TTC med anställningsbehov. Genom praktik kan TTC uppfylla både sina egna och företagets krav. Ofta stannar eleven kvar på företaget efter sin praktik.

Tar vara på kompetens
Vid TTC utbildas många människor med utländsk bakgrund. Här integreras även stora delar yrkesspråk i utbildningen, målet är att eleverna ska kunna ta emot en muntlig såväl som skriftlig order och behandla den.
– Det som gör oss unika är att vi tagit ett stort ansvar för att utöka människors möjligheter redan från dag ett, förklarar Mikael Hultberg, som var med och startade verksamheten i nuvarande konstellation då han blev lärare på TTC 1991.
Att ta vara på kompetens och möta regionens behov är av högsta prioritet. Därför har TTC startat en ny kurs där man utbildar fönster- och dörrhantverkare i nära samverkan med regionala företag. Kursen är på 30 veckor och Mikael ser mycket positivt på möjligheterna.

Hoppas på fortsatt utlandsprojekt
En annan intressant aspekt med TTC är att man under 12 års tid har bedrivit ett givande utlandsprojekt i form av kunskapsutbyte med Sydafrika. Projektet har tidigare varit SIDA-finansierat men kommer förhoppningsvis att fortsätta framöver via annan finansiering.
Utbytet omfattar bland annat samarbete mellan en svensk och en sydafrikansk formgivare som tillsammans skapar något nytt. Projekten har ofta varit lyckosamma och vi väntar nu på den kommersiella framgången att få ut en produkt på marknaden.