Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Tre D Mekaniska är störst i Sverige på laserskärning

Tre D Mekaniska AB i Vilshult är troligtvis den aktör som har flest 3D laserskärare i Sverige. Tillsammans med grannföretaget Stans & Press AB står Tre D Mekaniska för hälften av alla 3D laserskärare som finns i landet, och man har således placerat Olofström på Europakartan som framstående inom högteknologisk laserbearbetning.

Olofström är framstående på stålkonstruktion och bearbetning. Det är en lång tradition och hantverket lever kvar – idag moderniserat och långt automatiserat med högteknologiska lösningar.
Tre D Mekaniska har investerat över 50 miljoner kronor i maskinparken, som idag anses vara en av Sveriges och Nordens mest moderna med maskiner för 2D, 3D och rörlaserskärning. Företaget etablerades 2003 och har på mycket kort tid tagit stora marknadsandelar landet över. Antalet anställda har utökats till ett 25-tal.

– Under krisen såg vi en möjlighet att bredda vår verksamhet för att bli mindre sårbara. Genom att vidga kundkretsen är vi idag inte så beroende av fordonsbranschen, förklarar VD Paul Palmqvist, som även var med och grundade Tre D Mekaniska för drygt sju år sedan.
Paul äger företaget tillsammans med Nils-Göran Johannesson och andra generationen, Gay Johannesson, Pelle Johansson och Kristoffer Persson. Tillsammans driver man Tre D Mekaniska mot en sund utveckling där nya produktområden som exempelvis lampor och spisar integreras.

Med ökad bredd är ytterligare expansion trolig
Kompetensen sträcker sig över flera marknadssegment och bland de största kunderna finns idag värmepumpstillverkare, komponenttillverkare och aktörer som framställer specialartiklar i rostfritt stål.
Tre D Mekaniska har även levererat komponenter som integrerats i flera av landets stora infrastrukturprojekt som city tunneln i Malmö och Öresundsbrons tunnel. I princip finns det ingen begränsning av vad man kan göra, så länge det handlar om metallbearbetning och laserskärning.
– Vi bearbetar främst stål, rostfritt stål och aluminium och vidareförädlar med kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och ytbehandling. Vi har ett brett nätverk av underleverantörer som hjälper oss vid toppar och komplexa uppdrag, vi erbjuder en helhet som få andra kan matcha, säger Palmqvist.

Tre D Mekaniska har de senaste två åren fått Dagens Industris Gasellpris för sin snabba ekonomiska utveckling. Nu när företaget har fler ben att stå på och en bredare kundkrets är ytterligare expansion trolig, kanske kommer man att behöva nyanställa framöver då allt pekar på en positiv utveckling.