Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Tredje generationens vindkraftpark ska installeras i Hanöbukten

Teknikföretaget Hexicon har utvecklat ett nytt koncept för framtidens vindkraftpark. Det kan på sikt till och med bli en ny industrigren för Sverige som framstående exportör av både kunskap och hårdvara inom området förnybar energiproduktion. För vindkraftsindustrin blir det ett kliv in i tredje generationens teknik med flytande vindkraftverk långt ute till havs.

Med ett antal tunga aktörer i nätverket, däribland SSAB, Kockums, GVA Consultants och Blekinge Offshore, siktar Hexicon på att rigga upp en fullskalig referensanläggning i Hanöbukten utmed Blekinges sydkust. Projektet skriver historia eftersom det är första gången flytande vindkraftverk testas i full skala i Östersjön.
– Tekniken bygger på ett flytande fundament, precis som för oljeriggar, som förses med ett antal vindturbiner. I vår konstruktion har vi testat olika varianter och kommit fram till att en prototyp med tre turbiner fungerar bäst för tillämpning i testverksamheten i Hanöbukten, berättar Henrik Baltscheffsky, vd på Hexicon.

Hållbart helt igenom
Anläggningen kommer att placeras i det sydöstra hörnet av Blekinge Offshores vattenområde som är tillräckligt stort för att även rymma testverksamhet. Det finns dessutom goda möjligheter för att skala upp testanläggningen till en framtida vindpark om testresultaten visar sig vara lika gynnsamma som Hexicon förutspår.
– Vi räknar med att demonstrationsanläggningen ska vara i drift mot slutet av 2017, fortsätter Henrik. Målet är att ta fram underlag som stödjer vår teori för att installera en hel vindpark med goda resultat. Vi gör detta i ett område som inte används till någon annan form av verksamhet, fiskerinäringen har som exempel inget intresse av området och vi ser inte heller att våra vindkraftverk stör omgivningen på annat sätt.
Hexicon samarbetar bland annat med Världsnaturfonden, Havs- och vattenmyndigheten, Energiforsk och andra nyckelaktörer för att undersöka vilka möjligheter som finns i olika vattenområden. Produktion av förnybar energi ska vara hållbart helt igenom och då gäller det att inte andra intressen korsas, exempelvis skydd av djurliv och andra ekologiska värden.

Kan bli en hel vindpark
För svensk industri kan Hexicons projekt få en enorm betydelse. SSAB var tidigare en betydande leverantör för svensk varvsindustri. Nu kan den svenska stålproducenten få återuppleva sina glansdagar med nya projekt ute till havs. På sikt kan det innebära omfattande exportmöjligheter, enligt Henrik Baltscheffsky.
Testplattformen byggs i det anrika Karlskronavarvet som numera ägs av Saab. Alla komponenter som behövs för att bygga anläggningen tillverkas dessutom av svenska underleverantörer – förutom själva turbinen. Det finns med andra ord fantastiska möjligheter för svenska industriföretag att leverera både kunskap och produktion i nästa generations vindkraftprojekt.
Demonstrationsanläggningen beräknas kunna producera drygt 76 GWh ren vindenergi per år baserat på genomsnittliga vindar i Hanöbukten. I framtidens system, det vill säga en komplett havsbaserad vindpark med 32 plattformar, så beräknas den årliga produktionen kunna täcka hela Malmö stads elbehov.
– Om allt går som vi tänkt oss så kan vi börja bygga en fullskalig vindpark om fem till sju år, säger Baltscheffsky som avslutning.