Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Trelleborg en viktig knutpunkt för Stena Lines frakt

Som Östersjöns största RoRo- och järnvägshamn är Trelleborg och linjen till Rostock en mycket viktig hub i Stena Lines expansiva linjenät. Nu när hamnen byggs ut med nya färjelägen satsar Stena Line på fortsatt utveckling av effektiva lösningar till sina kunder. Samtidigt fortgår arbetet med att utveckla linjenätet via andra centrala europeiska hubbar i syfte att stärka helhetserbjudandet och här är intermodala tjänster en viktig del.

Ett linjenät som sträcker sig över hela Skandinavien och norra Europa, via Baltikum österut in i Ryssland, söderut via Centraleuropa samt Nordsjön och därefter vidare till Irländska Sjön i väst, gör Stena Line till ett av världens mest heltäckande färjetransportbolag och ett av världens största färjerederier. Fokus ligger just nu på att via partners på järnväg erbjuda helhetslösningar.

Stärker helhetserbjudandet
De långsiktiga projekten och den nya infrastrukturen som byggs runt hamnen i Trelleborg skapar helt nya möjligheter för alla med betydande verksamhet i hamnen. Det kommer bland annat att bli lättare att frakta gods över järnväg till och från hamnen. Något som gynnar Stena Line, som med sina järnvägsfärjor kan frakta hela tågset ombord på fartygen, och som har för avsikt att stärka sitt helhetserbjudande med effektiva lösningar inom ramen av konceptet ”Broadening Business”.
Det är även därför Stena Line införde den nya visionen One booking, One price, One unit, som tydligt illustrerar att intermodala lösningar genom kombinerade järnvägs- och färjeupplägg erbjuds som en helhetstjänst.
– Att som kund kunna köpa flera lösningar av samma aktör är oerhört effektivt. Det innebär dels att man får tillgång till skalfördelar, och dels möjligheten att få en komplett konkurrenskraftig transportlösning, kommenterar Jacob Koch-Nielsen, Fraktchef Skandinavien på Stena Line.

Viktig knutpunkt sedan länge
Kunderna upplever en högre tillgänglighet och framförallt ökad tydlighet i relationen med Stena Line. Ju fler stråk som utvecklas, desto bättre kan Stena Line möta marknadens behov av säkra, effektiva och pålitliga transportlösningar. Det kan också vara ett sätt att möta konsekvenserna av det nya svaveldirektivet 2015.
– Vi är medvetna om att det råder viss oro kring de nya miljödirektiven för SECA-området och de kostnadsökningar det för med sig. Därför har vi varit tidigt ute och informerat våra kunder om hur vi tacklar de utmaningar som direktivet medför och även informerat om de ökade kostnader som direktivet oundvikligen för med sig och som vi kommer ta ut från fraktkunderna. Vi har ansträngt oss med att vara tydliga och raka genom processen så att våra kunder i sin tur kan jobba aktivt med sina kunder för att få täckning av kostnadsökningen, förklarar Jacob Koch-Nielsen.
Under de senaste åren har Stena Line storsatsat på att utveckla fraktverksamheten via centrala europeiska järnvägsknutar som Poznan, Rotterdam och Verona. I Sverige utgör Karlskrona det senaste tillskottet med en ny elektrifierad järnvägsförbindelse norrut från hamnen och förbinder därmed Polen med ett stort antal inlandspunkter i Sverige och Norge.
Samtliga järnvägshubbar utgör strategiska nav i en intermodal utveckling där stora godsvolymer förr eller senare når en av Stena Lines huvudhamnar. Där Trelleborg sedan länge utgör en viktig knutpunkt som en port till kontinenten via Rostock.
– Vi ser mycket positivt på möjligheterna att fortsatt utveckla Trelleborg som nav med tillhörande intermodala upplägg men även med konventionella tåglösningar via våra färjor. Fokus ligger på linjen till Rostock eftersom vi vet att det är den huvuddelen av våra fraktkunder föredrar till följd av att infrastrukturen runt Rostock är mycket väl utbyggd. Vi är verksamma på en mycket dynamisk marknad och det gör att vi måste arbeta ännu mer med innovativa alternativ för att hjälpa våra kunder nå sina marknader på ett ännu mer effektivt sätt genom vårt linjenät, understryker Jacob Koch-Nielsen.

Kapacitet att utvecklas
Stena Line har redan kapacitet att utveckla sitt frakterbjudande utifrån Trelleborg. Framtida kundrelationer tryggas genom ett starkt erbjudande i val av hamn och fartyg, samt genom intermodala tjänster och en bredare produktportfölj som skapar nya möjligheter för kunderna. Stena Line har dessutom en mycket stark säljorganisation på ett stort antal marknader som verkar nära fraktkunderna och med en tydlig ambition att utveckla samarbetet.
– Även på fartygen är det viktigt att vi möter våra kunders behov, det gäller inte minst den service vi kan erbjuda chaufförerna ombord. Chaufförerna är viktiga för oss, de tillbringar en hel del tid ombord och måste känna att vi har ett bra utbud för dem. Därför har vi avsatt utrymmen enbart för yrkeschaufförer, som exempelvis truckers lounge med bra faciliteter, varierad mat och komfortabla hytter. Yrkeschaufförerna ska se fram emot att ladda sina batterier ombord på våra fartyg, utöver bekvämlighet är det också en viktig säkerhetsaspekt att man är väl utvilad när man rullar av färjan, säger Jacob Koch-Nielsen med eftertryck.