Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Trelleborgs Hamn – Östersjöns klimatsmartaste hamn

Trelleborgs Hamn är Östersjöns största järnvägshamn och har som mål att bibehålla och stärka sin position som regionens klimatsmartaste hamn. Det är en utmaning då hamnen just nu befinner sig mitt i en stor förändringsprocess med omfattande omlokalisering av samtliga verksamheter.

Hela hamnen ska flytta och få nya ytor. Delar av hamnen har redan hunnit flytta, och nya kajlägen har även tilldelats de tre rederierna som verkar i hamnen. Som Sveriges näst största hamn i godsvolym mätt förbereder sig nu Trelleborgs Hamn på ännu större flöden. Det nya läget möjliggör en kapacitetsökning som hamnens vd Jörgen Nilsson sett fram emot länge.
– Det har varit många lyckosamma satsningar såväl inom vårt bolag som inom rederierna. Det är ganska stora investeringar som färdigställts under föregående år och som gör att vi nu har alla möjligheter att fortsätta expandera, säger Jörgen Nilsson.
I Trelleborg är man dessutom lyckligt lottade då hamnen utgör ett viktigt transportnav med kortast väg till kontinenten. Det geografiska läget är en fördel som Trelleborgs Hamn kan vidareutveckla ännu mer framöver.

Flytten ger ökad kapacitet
Till 2026 kan antalet enheter passera 1,8 miljoner, och antalet passagerare nå upp till 2,5 miljoner. Det nuvarande hamnläget klarar inte sådana volymer, därför är det angeläget att förbereda det nya hamnområdet utan dröjsmål.
Trelleborgs Hamn har redan rykte om sig att vara en effektiv aktör med korta beslutsvägar. Det borde underlätta i den fortsatta utvecklingen mot större gods- och passagerarvolymer. Hamnbolaget har samtidigt som mål att utveckla Trelleborg till Sveriges och tillika Östersjöns klimatsmartaste hamn.
Mitt uppe i den expansiva fasen, det vill säga samtidigt som hamnen flyttar till det nya området i sydost, pågår flera parallella projekt för att minska hela hamnverksamhetens miljöpåverkan. Redan 2014 installerades en dagvattenanläggning i hamnen, följt av en reningsanläggning för tvättvatten som används för att rengöra hamnens fordon året därpå.
Alla investeringar för miljön är viktiga. Den största fördelen med flytten är nog att det kommer utvecklas en mer effektiv internlogistik i hamnområdet, med större ytor och mer effektiv hantering av gods och ännu smidigare passagerarflöden.

Skandinaviens största RoRo-hamn
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn med hög frekvens i antal ankomster och avgångar. Tillsammans står de tre rederierna Stena Line, TT Line och Unity Line för tretton moderna färjor och trafikflödet pågår dygnet runt, årets alla dagar. Att kunna serva rederierna ännu bättre och tillsammans utveckla en ännu mer konkurrenskraftig verksamhet är huvudfokus för framtiden.