Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Trelleborgs kommun storsatsar mot Kuststad 2025

Trelleborgs centrala delar knyts samman med havet när hamnens verksamhet får nya ytor. En del av hamnen har redan börjat maka på sig, och lämnar då utrymme för utveckling av tusentals nya bostäder och verksamhetslokaler i premiumlägen – det blir havsutsikt till frukost för fler trelleborgare framöver.

Kuststad 2025 är ett gigantiskt stadsutvecklingsprojekt i Trelleborg. Det påbörjades 2016 i samband med annonsering av flytten av Trelleborgs hamn till ett nytt östligt läge. Bakgrunden är att rederierna eftersökt större manöverutrymmen, längre kajer och utökat djup för att i framtiden kunna köra med större färjor.
Med tanke på att TT Line redan förlängt Peter Pan är det hög tid att planera för framtiden. Att övriga rederier kommer att följa trenden är ganska givet. Och hjulen snurrar snabbt på stadsbyggnadskontoret i Trelleborg. Förslag för hur den framtida kuststaden ska se ut har redan tagits fram genom kommunens medverkan i arkitekttävlingen Europan.
– Hamnens nya pirar är på plats, och tillstånden för flytten är på plats, informerar Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025. När hamnen tar ett nytt färjeläge i besittning, så släpper de också ett i det gamla västra hamnområdet. Det är här utvecklingen sker framöver – i det gamla västra hamnområdet som är ett premiumområde på över 50 hektar.

Störst i Trelleborgs historia
Mer än fem kilometer kajkant kommer att tillgängliggöras. Med siktet inställt på över 4000 nya bostäder och minst lika många arbetsplatser har staden en del att göra. Det planeras även för ett business center i anslutning till den nya hamnen, och Trelleborg planerar också för en filial för Malmö universitet i de nya stadsdelarna. Service, förskola, äldreboende ska finnas i området, liksom en småbåtshamn, marina och promenadstråk.
Stadskärnan, i direkt anslutning till järnvägsstationen, kommer att kopplas ihop med de nya stadsdelarna och skapa ett enhetligt stadsområde med hög tillgänglighet och goda kommunikationer. Att nyttja kollektivtrafiken ska vara en självklarhet och samtidigt ska det vara högt i tak gällande nya gröna lösningar, där gång- och cykelvägar är självklara inslag.
Kuststad 2025 är inte helt överraskande det största stadsomvandlingsprojektet i Trelleborgs historia. Effekterna av det kommer att vara betydligt längre än till 2025, och det är viktigt att det som byggs idag har en livslängd som varar för flera generationer framåt.