Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

TrelleborgsHem bygger nytt – både centralt och naturnära

TrelleborgsHem har gjort flera stora satsningar under de senaste åren och fortsätter investera långsiktigt och hållbart för Trelleborgs framtid. Just nu görs några av de hittills största investeringarna sedan miljonprogrammet.

Förädlingen av före detta industrimark, närmare bestämt den så kallade Sockerbrukstomten, gav Trelleborg ett tillskott på totalt 133 nya bostäder i flera etapper. Nu driver TrelleborgsHem ett antal andra utvecklingsprojekt som kommer att resultera i ytterligare cirka 140 nya bostäder inom ett par år.
– Det är en fantastisk utveckling som sker i Trelleborg och som kommer att generera tillväxt under många år framöver, säger Pia Jönsson, vd för TrelleborgsHem.
Den politiska ambitionen för Trelleborgs tillväxt är tydlig: kommunen ska växa upp till 50.000 invånare. TrelleborgsHems uppdrag kopplat till det är att tillsammans med andra aktörer tillgängliggöra fler bostäder och därmed underlätta för fler att bosätta sig i kommunen.

Industritomt förvandlas – igen!
Nya hyresrätter behövs för att skapa eftertraktade flyttkedjor och i Trelleborg verkar man vara fenomenal på att ta vara på gammal industrimark och omvandla den till moderna och hållbara bostadsområden.
Efter framgångarna med den för många välkända utvecklingen på Sockerbrukstomten har TrelleborgsHem påbörjat en ny förvandlingsprocess i ett annat område som tidigare präglats av industri. Det handlar om den gamla bryggeritomten, som utvecklas till ett helt nytt bostadsområde mitt i centrum, med det mesta inom promenadavstånd.
Ambitionen är att bevara områdets karaktär och därför byggs de nya husen för att smälta in i omgivningen med klassiska tegelfasader. Utöver drygt hundratalet lägenheter fördelade på två hus får området ett lyft med ett nytt torg mot Nygatan och Kapellgatan.
– Vi räknar med en första inflyttning redan under våren 2019 och färdigställande av etapp två i projektet, som vi döpt till kvarteret Sparven, under hösten 2019. Det är en enorm utveckling för en kommun i Trelleborgs storlek, säger Pia Jönsson.

Utvecklar hela Trelleborg
En viktig del av TrelleborgsHems uppdrag utgör att skapa möjligheter för hela Trelleborg att växa – inte bara de centrala delarna. Den ambitionen befästs nu i ett projekt i landsbygdsorten Skegrie, som ligger några mil nordväst inåt landet från Trelleborgs centrum.
– Skegrie är en spännande utvecklingsort som lockar mycket barnfamiljer. Området är naturnära och lugnt, med närhet till flera gårdsbutiker bland annat. Här planerar vi byggstart för 36 nya lägenheter fördelade på tre fastigheter, berättar Pia Jönsson. Om allt går enligt planerna kan de nya lägenheterna färdigställas redan under sommaren 2019.
Om man slår ihop tidigare projekt omfattande drygt 200 nya lägenheter med nuvarande utveckling på gamla bryggeritomten samt nyproduktionen i Skegrie fås en tydlig slutsats: intresset för Trelleborg är större än någonsin.
TrelleborgsHem visar också att man är fortsatt offensiv i sin tillväxtambition genom att planera för fler projekt för start mer eller mindre omgående efter kvarteret Sparven och Skegrie.