Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Trianon – fastighetsbolaget med lokal förankring i Malmö

Trianon är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i centrala Malmö, på Limhamn och i Lindängen. – Vår styrka är vår lokala förankring i Malmö, säger Olof Andersson, en av delägarna till Trianon.

Trianon grundades på 1970-talet av Alf Svedulf och köptes av familjen Dinkelspiel 1990. Vid årsskiftet 2005/2006 togs ägarskapet över av Olof Andersson och idag är även Jan Barchan och Mats Cederholm delägare i företaget.
– När jag köpte bolaget 2006 hade vi ett spritt bestånd av fastigheter i hela Skåne, men efterhand har vi strukturerat upp och renodlat verksamheten till ett Malmöbolag. Idag har vi tio gånger så stor volym i Malmö som vi hade 2006, berättar Olof Andersson.
Fastighetsbeståndet består av ungefär lika delar bostäder och lokaler. Fastighets AB Trianon äger och förvaltar för närvarande cirka 700 bostäder och den totala uthyrningsytan är cirka 100.000 kvadratmeter.

Attraktiva lägen
En stor del av Trianons fastigheter i centrala Malmö är anrika sekelskiftesbyggnader på attraktiva lägen som varsamt renoveras efter behov. På så sätt skapas förutsättningar för att fastigheternas unika själ och särprägel lever vidare.
– Vi är väldigt närvarande och har en hög servicenivå med till exempel 48 timmars garanti vid felanmälan, säger Olof Andersson.
Limhamn är den stadsdel i Malmö som expanderar mest genom nybyggnation av bostäder och det ser man på Trianon som en fördel för handeln på Limhamn. Men det är inte bara privatpersoner som väljer Limhamn, även många företagare etablerar sig här. Som exempel på hyresgäster kan nämnas Espresso House, Lindex, Gateau, Willys och Kronans Droghandel.

Aktuella projekt
Just nu arbetar Trianon med en nybyggnation av Limhamns bibliotek på Odengatan, som beräknas stå färdigt under 2014. Ett annat aktuellt projekt är en ombyggnad av Televerkets gamla kontorslokaler till 32 enrumslägenheter. Byggnationen beräknas vara klart den 1 december.
29 nya lägenheter kommer att uppföras i Slottstaden, Malmö. Byggnationen påbörjas 2014 och lägenheterna blir klara för inflyttning 2015.
Trianon strävar efter att ha en nära relation med sina hyresgäster och nyligen öppnade bolaget en fritidsgård för ungdomarna, där hyresgästerna själva tar ett stort ansvar genom att vara delaktiga i arbetet.
– Vi är intresserade av att köpa fler fastigheter i Malmö, framför allt i miljonprogramsområdet, som vi ska utveckla på ett eller annat sätt, säger Olof Andersson.
Fastighets AB Trianon sysselsätter cirka 20 anställda och har sitt kontor på Jöns Filsgatan i Malmö.