Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Triventus Windpower möjliggör investeringar i vindkraft med lägre risk

Triventus utvecklar vindkraftprojekt i Sverige och Finland och erbjuder heltäckande lösningar inom exploatering och etablering. Triventus Windpower utvecklar tillståndsgivna projekt och nyckelfärdiga vindkraftsparker som därefter säljs vidare till andra aktörer. Det kan vara markägare, energibolag, företag eller privatpersoner – alla som har intresse av att äga och förvalta vindkraft för egen försörjning eller vidareförsäljning av ren energi.

Triventus utvecklar vindkraftsprojekt från grunden och vidare genom alla projektfaser till nyckelfärdiga vindkraftverk. Företaget möjliggör investeringar i vindkraft med lägre risk eftersom man handlar upp alla ingående entreprenaddelar och levererar kompletta och driftsatta projekt med färdiga förvaltningsbolag.

Vindkraftprojektets faser
Ett vindkraftprojekt startar vanligtvis med en intressefas då den första idén till en ny anläggning tar form. Det kan exempelvis vara markägare som vill skapa nya möjligheter för grön energiproduktion i områden som har goda vindlägen.
Triventus undersöker intresset och skapar kontakt som förhoppningsvis leder till arrende av marken för projektets räkning. Därefter inleds projektutvecklingsfasen som kan ta upp till flera år då man utför vindmätningar och noggrant studerar bland annat djurliv och förutsättningar för vindkraft i området. En komplett tillståndsansökan tas fram och skickas till Länsstyrelsen.
Om ansökan beviljas och samtliga tillstånd finns på plats så börjar realiseringsfasen med utveckling av infrastruktur och upphandling av elnät, vägar, fundament och turbiner.
– Redan innan realiseringsfasen kontaktar vi potentiella intressenter eftersom vi inte har för avsikt att själva äga produktionen. Vanligtvis är vi med och driver parken under de första två åren och står för alla kontakter med markägare, myndigheter och leverantörer, allt för att våra kunder skall känna en trygghet i sin vindkraftsinvestering, berättar VD Linda Pålsson.

Hallands nya skyltfönster
Triventus Windpower bygger just nu en av Hallands största vindkraftsparker strax utanför Falkenberg. Parken omfattar tio vindkraftverk och kommer att kunna producera 56 GWh per år, ett välkommet bidrag till regionens starka hållbarhetsvision där flera lokala och regionala aktörer kontinuerligt satsar på förnybara energikällor där vindkraft är en viktig del.
Den nya vindkraftsparken ägs av flera olika aktörer där energibolag i Halland och Småland finns med, liksom markägare, privatpersoner och företag. Driftsatta verk tas över av sina nya ägare strax innan sommaren i år med invigning av parken nu i höst.
– Parken blir ett skyltfönster för Halland och kommer att inspirera andra regioner att våga satsa på vindkraft, menar Linda Pålsson.

Mer kostnadseffektiva projekt
Triventus har en projektportfölj på över 100 projekt, varav 25 i realiseringsfasen, vilket gör Triventus till en av Sveriges största utvecklare av vindkraft.
– Vi har projekt i alla storlekar, från tre turbiner upp till ett 60-tal. Dessutom har vi en stor geografisk spridning över Sverige och Finland. Att vi erbjuder full trygghet de två första åren gör också att många väljer oss. Våra kunder får helt enkelt mer tid på sig att lära sig sin anläggning och vi är med och stöttar under den processen, säger Linda Pålsson.
Vindkraft kommer enligt Linda Pålsson bli ännu mer konkurrenskraftigt framöver tack vare fortsatt utveckling på turbinsidan. Turbinerna blir mer effektiva, byggtekniken mer förfinad. Därmed blir projekten mer kostnadseffektiva, även om tillståndsprocessen fortfarande är kostsam och tar lång tid.