Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Trollhättan är redo för nya utmaningar

Trollhättan bevisar gång på gång att kommunen omfattar så mycket mer än det som hela Sverige tidigare associerat med Saab. Industriarvet finns förvisso kvar även efter Saab, och det syns tydligt i alla nya verksamheter som blommat upp i dess fotspår, men Trollhättan kan också erbjuda betydligt mer som boendekommun. Den starka framtidstron är påtaglig inte minst i de nya bostadsprojekt som är på gång runtom i kommunen.

Det kommunala bostadsbolaget Eidar har nyligen färdigställt ett jätteprojekt i centrala Trollhättan. Projektet drogs igång redan under Saab-krisen och idag står ett helt nytt bostadsområde, Fridhem, med 174 moderna lägenheter färdigt och fullt uthyrt. Projektet är dessutom Sveriges största passivhusprojekt hittills.
– Trollhättans Stad vill och kan växa. Vår uppgift är att göra det möjligt genom att erbjuda attraktiva bostäder – med hänsyn till miljön. Vi ser redan idag att vi har flera års bostadskö och därmed beläggning för att bygga minst 1000 nya lägenheter inom kommande år, informerar Urban Blom, vd på AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

Kastar sig ut på marknaden
Hyresrätter eftertraktas allt mer, inte minst med tanke på demografin där en åldrande befolkning söker sig in till stadens centrala delar och ett bekymmersfritt boende med närhet till service. Cirka 20 procent av Trollhätteborna bor idag i någon av Eidars hyresrätter.
– Trollhättan har vunnit oerhört mycket på utbyggnaden av E45 och den dubbelspåriga järnvägen som tar oss till Göteborg på mindre än 40 minuter. Vi vill nu kasta oss ut på marknaden och marknadsföra Trollhättan som ett attraktivt alternativ i en större region, med tillgång till hela Göteborgs utbud och arbetsmarknad.
Eidar befinner sig nu i en visionär fas där man i det närmaste ska presentera planer på cirka 1000 nya bostäder. Det kommer lägligt i samband med att en ny översiktsplan antagits där förtätning är ett av nyckelorden.
– Vi äger bland annat en centralt belägen tomt och vågar nu ställa frågan: hur högt får vi bygga? Samtidigt ser vi framöver flera möjligheter med att knyta kontakt med privata bostadsaktörer, fortsätter Urban Blom.

Allt handlar om samhällsnytta
Eidar äger och förvaltar idag ungefär 6000 lägenheter. Utöver nybyggarplanerna finns också stora planer på att dra igång omfattande renoveringsprojekt, inte minst i de gamla miljonprogramsområdena som kommer att få ett rejält lyft.
Eidar äger även ett antal äldreboenden och cirka 245 studentlägenheter i anslutning till högskolan. Urban Blom har en framtidsvision om att låta bygga på ett par våningar och därmed skapa fler attraktiva studentboenden med förstklassigt läge.
– Vi integrerar samhällsnytta i allt vi gör. I samband med vår senaste nyproduktion skapades också ett trygghetsboende. Att bygga för alla målgrupper är en viktig del av vår framtidssatsning som planeras nu.
Urban Blom ser Trollhättan som ett regionalt nav för tillväxt och utveckling och en kommun som nu är redo för nya utmaningar.