Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Trollhättans kommun och Position Väst blickar framåt

Trots Saabs konkurs ser man positivt på framtiden i Trollhättans kommun. För att stärka och bredda näringslivet i regionen har kommunen startat Omställningskontoret+. Under namnet Position Väst samarbetar dessutom 18 västsvenska kommuner mellan Göteborg och Oslo för att få fler företagsetableringar.

– Förutom de 3500 anställda som direkt berördes av Saabs konkurs så var det också många underleverantörer och handelsmän som kände av krisen, säger Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan. Vi har genom åren varit utsatta för en hel del besvär, men alltid haft förmågan att komma tillbaks och det är vi på väg att göra igen. Både folkmängden och handeln ökar i kommunen och dessutom har vi en stor generationsväxling inom vård och omsorg.
Paul Åkerlund håller inte med vissa myndigheter och huvudkontor i Stockholm som har gett Trollhättan en krisstämpel.
– Stockholmarna har en felaktig bild när de tror att Trollhättan är en spökstad, menar han.

Position Väst
18 västsvenska kommuner i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo har bestämt sig för att samarbeta och marknadsföra sig gemensamt under ett helt nytt namn: Position Väst.
Målet är tydligt: fler jobb genom fler företagsetableringar.
– Position Väst bildades som ett delprojekt i Omställningskontoret+, som startades i samband med varslet hos Saab. Vi vill skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i regionen, men också stärka befintliga företag och stabilisera dem så att de inte hamnar i bekymmer. Och det har vi lyckats ganska bra med, säger Paul Åkerlund.
I Position Väst ingår kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Åmål.

39 000 företag
I Position Väst finns 39 000 företag (52 % handels-/tjänsteföretag, 32 % areella näringar och 16 % industriföretag). De största branscherna är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima -, kreativa – och gröna näringar.

I regionen bor cirka 300.000 invånare, varav hälften i de tre grannstäderna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg som tillsammans bildar en ”storstad” med tre stadskärnor.
De 18 samverkande kommunerna i Position Väst har hög kompetens, starka nätverk, bra kommunikationer, gott om mark och lokaler, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer. Och kostnadsbilden är mycket förmånligare än i storstäderna.
På Position Västs hemsida, den gemensamma informationsportalen, beskrivs områdets tillgångar på kompetens, infrastruktur och andra viktiga aspekter för företagsetablerare.
– Vi ska jobba ihärdigt för att få fler företag att etablera sig i kommunen eller inom Position Västs område. Dessutom jobbar vi vidare med vår målsättning att vi ska vara 70.000 invånare år 2030 och att vi förhoppningsvis kommer att vara en ganska välmående kommun, säger Paul Åkerlund avslutningsvis.