Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Trollhättans mod imponerar på tillväxtbenägna företagare

Många är beredda att skriva under på att det i mångt och mycket var Saab som satte Trollhättan på världskartan över framgångsrika industrikommuner. Efter konkursen, som blev en av de mest uppmärksammade i den svenska industrins historia, trodde nog många att återhämtningen skulle bli svår. Men Trollhättan har visat en nära nog unik förmåga att skapa möjligheter av utmaningar, och det bevisligen, eftersom kommunen återigen blomstrar av företagsamhet och framåtanda.

Det kokar och sjuder i Trollhättan. Man känner att saker är på gång i den västsvenska kommunen som vägrade låta sig besegras den där gången då regionens största arbetsgivare slog igen portarna för gott. Ur utmaningarna har man med engagemang och viljestyrka lyckats skapa något nytt, något unikt för Trollhättan som återigen andas framtidstro och utveckling.

Arena för utveckling
Det finns många konkreta exempel. Det största är nog Innovatum, en samlingsplats för forskning och utveckling, komplett med inkubatorverksamhet.
Genom att blåsa liv i ett gammalt industriområde och skapa plats för nyetableringar har kommunägda Trollhättans Tomt AB lyckats bygga upp ett område som lockar företag inom teknik såväl som kreativa näringar. Resultatet är en mix av branscher och verksamheter som tillsammans skapar en levande företagspark full av möjligheter.
– Innovatum stimulerar för samarbete mellan olika branscher och är en effektiv arena för utveckling av ny teknologi med olika tillämpningar – från filmproduktion till nya produktionsprocesser för tillverkningsindustrin. Det är puls även efter kontorstid i och med att verksamheter som N3 (musik- och kulturhus), evenemangsarenan och träningscenter finns på området. Dessutom utvecklar Peab bostadsområden i anslutning till Innovatum. Det skapar i sin tur unika förutsättningar för allehanda serviceverksamheter, berättar Anders Torslid, vd på Trollhättans tomt.

Genombrottet
Trollhättans tomt äger också de lokaler som Högskolan Väst disponerar. De moderna lokalerna i centrala Trollhättan möter cirka 11 500 studenters och över 600 anställdas behov.
– Det finns möjligheter att bygga ut lokalerna redan idag, och vi känner en stark positiv anda från högskolan som också vill expandera på sikt, säger Torslid.
Trollhättan förblev en inflyttningskommun även efter Saab. Trots att även det kommunala fastighetsbolaget präglats av Saab-konkursen är vakansen låg. Anders Torslid berättar om ett nytt projekt som ska skapa ännu mer tillväxt, ett nybyggarprojekt som kallas Genombrottet tack vare att man river en gammal industrilokal och i dess ställe skapas två nya fasader.
– Som näringspolitisk aktör måste vi ha viss beredskap för nyetableringar, och där ser vi ett stort behov av att utveckla vårt befintliga bestånd. På Innovatumområdet finns i princip inga lediga lokaler alls, men vi planerar för en nyproduktion om 8000 kvadratmeter för att öppna nya möjligheter i området.

Centrum för framtidens fossilfria fordon
Trollhättan har också fått ett genombrott med de stora infrastrukturella satsningar som gjorts. Med dubbelspårig järnväg och fyrfilig motorväg har regionen tillgängliggjorts på ett helt nytt sätt och Trollhättan har blivit en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion.
– Trollhättan har under sin korta livstid på knappt hundra år fått stå för många stora förändringar i industrins Sverige. Vi har visat mod och vågat sadla om när det behövts. Vi har erfarenhet och kapacitet för att starta om och snabbt inta en frontposition inom nya områden. Kanske blir Trollhättan ett nytt centrum för utveckling av framtidens fossilfria fordon nu när Nevs planerar lansera elbilar redan nästa år, säger en optimistisk Anders Torslid som avslutning.