Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Trygg anställning erbjuds inom serviceinriktad framtidsbransch

Att arbeta som busschaufför kräver mycket mer än vad man kan tro vid första anblicken. Rollen kräver både en serviceinriktad personlighet samt förmågan att effektivt hantera de avancerade tekniska system som finns i moderna bussar. I grunden är det ett serviceyrke som förutsätter en positiv människosyn, vilket Gamla Uppsala Buss (GUB) förmedlar mot såväl anställda som mot allmänheten.

En komplett, yrkesförberedande utbildning som dessutom ger lön under hela utbildningstiden samt garanterar en fast anställning direkt efter – det låter nästan för bra för att vara sant. Men det är precis vad GUB erbjuder sina nya chaufförer.
– Från B-kort tar det cirka 12-14 veckor att växla upp till D-kort med vår intensivutbildning. Anställningen påbörjas redan innan utbildningen är avklarad, eftersom deltagarna får en ingångslön samt OB-tillägg från första dagen. Det är få andra arbetsgivare och branscher som kan erbjuda detta idag, säger trafikchef Janne Burström.

Fantastiska möjligheter i tillväxtbransch
Eftersom det finns starka politiska krafter som söker påverka så att fler väljer kollektivtrafiken istället för egen bil ligger GUB:s arbete helt rätt i tiden. Det finns undersökningar som visar att resandet med kollektivtrafiken kommer att öka framöver, och det kommer alltid att behövas arbetskraft inom området. GUB kan därmed erbjuda trygga anställningar inom en tillväxtbenägen bransch där behovet ständigt ökar.
– Vi har inte svårt att få tag på arbetskraft men ser gärna att fler kvinnor söker sig till branschen. Yrket passar lika bra för såväl män som kvinnor, det borde egentligen inte finnas några hinder för kvinnor att söka sig till oss och ta del av de möjligheter vi kan erbjuda, säger Eva Pettersson, biträdande trafikchef och miljösamordnare på GUB.
Trots alla möjligheter så finns det även stora utmaningar när det gäller framtida rekrytering. Det är Janne Burström och Eva Pettersson enade om.
– Det finns ett antal gymnasieskolor i Sverige som erbjuder D-kort som en del av utbildningen. Om man inte genomgått en sådan utbildning måste man vara 24 år fyllda och inneha B-kort för att få påbörja en utbildning för D-kort. Det kan då anses vara ett stort glapp mellan gymnasieskolan och det första jobbet, och många ungdomar väljer då att gå vidare med andra möjligheter, förklarar Janne.
Det finns dock fortfarande ett stort behov inom branschen och utvecklingen inom GUB kan vara en del av en lösning på ett uppmärksammat problem – nämligen den accelererande ungdomsarbetslösheten.

Hållbara kommunikationer ger hållbara anställningar
GUB ägs av Landstinget i Uppsala län och har cirka 520 anställda, varav omkring 400 är bussförare. Företaget har egen verkstad och är självförsörjande när det gäller underhåll av bussarna, som även de ägs av GUB. Verksamheten bedrivs dessutom med modern teknik gällande IT och trafikstyrning.
GUB är miljöcertifierade sedan många år och leder i många avseenden utvecklingen inom miljöområdet, bland annat med fokus på sparsam körning och bränslebesparingssystem. I skrivande stund testas alternativa bränslen som HVO, och i den moderna fordonsparken är redan hälften biogasbussar.
– Vi tar miljöfrågorna på största allvar och har redan installerat en tankanläggning för HVO. Vår verksamhet bidrar till ett mer hållbart samhälle och det vill vi även kommunicera genom att erbjuda trygga anställningar. Om man vill så finns alla möjligheter att få arbeta här hela livet och ständigt utvecklas tillsammans med oss, säger Eva Pettersson som avslutning.