Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Trygg hela vägen med GDL

Efter att ha varit involverade i flera av landets bygg- och anläggningsprojekt har transport- och logistikbolaget GDL en gedigen erfarenhet där kvalitet och leveranssäkerhet har högsta prioritet. Det kan komma väl till pass nu när Ostlänken, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt genom tiderna, är i uppstart.

Främsta fokus för GDL är emellertid inte på Ostlänken just nu, utan snarare att skapa underlag för riktigt bra affärer för såväl kunder som leverantörer, det vill säga alla de åkerier som valt att samverka med GDL. Och det gäller oavsett vilka projekt eller områden man jobbar inom för stunden.

– Det viktigaste för oss är att vi kan förmedla tjänster som lyfter våra kunders verksamhet till en ny nivå. En del av uppdraget omfattar då även utveckling av nya tjänster efter behov, där vi framförallt eftersträvar ett nära samarbete med kunderna så tidigt i processen som möjligt, säger Niclas Bergqvist, Regionchef Nord för affärsområdet Bygg-, anläggning och miljö.

Professionell, Engagerad och Pålitlig
Verksamheten har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Idag finns GDL etablerade på 22 orter och är verksamma över i stort sett hela södra och mellersta Sverige. Ledorden Professionell, Engagerad och Pålitlig genomsyrar fortfarande hela verksamheten. I region Nord, där Östergötland och Sörmland ingår, finns en påtaglig tillväxt som kan kopplas till aktuella projekt i regionen.

– Vi växer med kunderna, vi bidrar till att skapa ökad sysselsättning bland våra underleverantörer och eftersom vi i stor utsträckning levererar tjänster till den regionala bygg- och anläggningsindustrin fyller vi även en mycket viktig funktion i hela samhällets utveckling, menar Niclas Bergqvist.

Till förfogande står flera hundratals entreprenadmaskiner och lastbilar som dagligen förmedlas ut på olika uppdrag i hela regionen. Det blir en hel del att hålla reda på, men med ett välsmort maskineri inom GDL:s administrativa organisation är det inga bekymmer.

Trygg hela vägen
GDL:s motto är att erbjuda logistik som är trygg hela vägen. Därför väljer man samarbetspartners och underleverantörer med största omsorg. Åkerier som delar samma värdegrund, det vill säga som har en hög ambition vad gäller säkerhet, hållbarhet och kvalitet, är välkomna in i GDL:s gemenskap.

– Vi ska erbjuda mervärden för våra underleverantörer genom att förse dem med bra avtal och för att kunna göra det måste vi fokusera på att bygga upp anseende och underlag för goda affärer. Våra underleverantörer står i sin tur för utförandet gentemot kund, och att det sker på ett sätt som stämmer överens med vår gemensamma värdegrund och vision. Vi utvecklar varandra med goda samarbeten och goda affärer och det ska vi fortsätta med, säger Fredrik Malmström, produktionschef Distribution/Logistik.

GDL har fasta avtal och slingor inom distribution, och arbetar mycket projektinriktat inom bygg- och anläggning. Mångfalden i uppdragen tryggar sysselsättningen för hundratals underleverantörer i Östergötland med omnejd. I Sverige rör det sig om närmare 1000 avtalstransportörer i GDL:s nätverk. En ansenlig skara som kan göra skillnad och skapa trygghet hela vägen.