Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Trygg räddningstjänst är välinvesterade kronor

Räddningschef Per Pettersson vid Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK) ser både möjligheter och utmaningar för framtiden. Förändringarnas vindar blåser och vad räddningstjänsten behöver för framtiden är ett skarpare engagemang och bättre politiskt samverkansklimat i regionen.

När kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge etablerade den gemensamma organisationen för RÖK var målet tydligt: med gemensamma krafter skulle man skapa en större och mer heltäckande verksamhet med hög beredskap i de tre landsbygdskommunerna. Sedan 2003 bedrivs en sådan verksamhet med framgång, till gagn för de tre medlemskommunerna likväl som för samhället i stort.
– Det är relativt långa avstånd mellan orterna i regionen men beredskapen ska vara god över hela upptagningsområdet. För en enskild kommun av den här storleken är det svårt att erbjuda lika omfattande resurser med samma ekonomi som den vi erbjuder inom förbundet, säger Per Pettersson.
RÖK har 15 stationer strategiskt utplacerade inom upptagningsområdet. Eftersom räddningsarbete är ytterst tidsberoende är samtliga anställda beredda att ställa upp oavsett tid på dygnet, även vid de fåtal stationer som inte har formella beredskapskrav.

Besparingar lönar sig inte
För att kunna bibehålla en lika hög beredskap som finns idag behöver fler inse att personligt engagemang är mer värdefullt än vad man kan tro. Känslan av att få vara delaktig i insatser som kan vara skillnaden mellan liv och död är räddningstjänstens främsta drivkraft.
– De som söker sig till räddningstjänsten för arbete delar resonemanget och har samma drivkraft som vi har i vår kultur, säger Per Pettersson. Men för att bibehålla en lika god standard som vi haft tidigare och fortfarande har måste samverkansklimatet bli bättre mellan förbundskommunerna.
En säker och trygg miljö är allas angelägenhet. Räddningstjänstens verksamhet är lagstadgad och måste uppfylla en rad grundkriterier som ger ett likvärdigt skydd utifrån lokala förhållanden.
– Att försöka spara in några kronor på den verksamhet som räddningstjänsten står för är knappast lönsamt i längden. Det finns en välutrustad organisation som står till förfogande i östra Kronoberg, att fortsätta utveckla den vore det allra bästa för samtliga parter i förbundet, tycker Per Pettersson.

All kraft bör läggas på utveckling
För varje enskild kommun motsvarar kostnaden för att vara med i förbundet cirka tre procent av samtliga kommunala utgifter. Det är en blygsam avgift men mycket välinvesterade kronor, understryker Per Pettersson, som nu inom den närmaste tiden eftersöker en starkare samarbetsvilja där de tre kommunerna som startade förbundet minns varför det startade och vilka framgångar man haft under årens lopp.
– Vi vill kunna lägga all kraft på att bekämpa olyckor och satsa ännu mer på övningar och förebyggande arbete. Om vi känner osäkerhet i stödet vi har bakom oss kan utvecklingen hämmas, och det är något som vi verkligen vill undvika och som inte hör hemma i ett tryggt och modernt samhälle, avslutar Per Pettersson.