Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tryggt boende ger livskvalité i Säffle

I Sveriges yngsta stad växer nu resultatet fram, efter en långsiktig och strukturerad plan, hos det kommunala bostadsbolaget Säffle Bostäder AB. Företaget äger-, bygger och renoverar hyreslägenheter samt förvaltar alla lokaler åt kommunen.
-Allt för att befrämja god hälsa och simkunnighet hos kommunens invånare, öppnade den nybyggda simhallen den 13 decenber säger Gustaf Andersson vd på Säffle Bostäder AB, just uppstigen efter ett motionspass i femtiometers bassängen. Trygghet-, stabilitet och långsiktighet är ord vilka med all rätt präglar bostadsbolaget, inte minnst sett i vilken aktningsvärd tid företagsledningen med stor målmedvetenhet varit verksam. Lägenheter kan erbjudas i de flesta områden i Säffle kommun. I Svaneholm, Värmlandsbro och Nysäter erbjuds där erbjuds även radhus. I slutet av 1990 talet strukturerade företaget om i lägenhetsinnehavet och sålde av 420 lägenheter. De kvarvarande 1350 lägenheterna är alla hyresrätter. Med en genomsnittsålder på 55 år har fastigheterna genomgått en systematisk renovering de senaste tio åren, med respekt för byggnadskultur och framtida miljö. Hittills är två tredjedelar av renoveringsprojektet genomfört.

Långsiktigt ansvar för hyresgästerna
– Det är viktigt att känna sig trygg i bostaden, med sin granne, sin omgivning och inte minst sin hyresvärd,våra hyresgästers välbefinnande är det viktigaste för oss menar Gustaf Andersson. För att veta vad de känner lyssnar vi på deras önskemål och agerar med allt vårt kunnande så långt det är möjligt för att förverkliga de behov hyresgästerna har oavsett om det gäller bostad eller lokaler. Bostadsbolaget har därför en jourverksamhet öppen dygnet runt till gästernas förfogande, vilka har en inställelsetid att jämföra med räddningstjänsten. Fastighetsskötarna arbetar i en decentraliserad organisation där de ansvarar för varsitt område med fastigheter. Därmed har hyresgästen sin ” egen” fastighetsskötare. Till det har bolaget egna hantverkare så som snickare och elektriker.

Utvecklas med tiden
Sedan år 2015 använder sig Säffle Bostäder av” Basta” miljösystem vilket är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen vid renovering eller nybyggnation och möjliggör att välja trygga och giftfria och miljögodkända material. En annan viktig miljöaspekt är hållbarhet. På energisidan följer företaget med i tiden, flera fastigheter är helt självförsörjande på elenergi genom solceller.

Nybyggnation vid vackra Byälven
Senaste tillskottet i fastigheter är en nybyggd bostadsfastighet vid kanten av västra sidan av Byälven i Säffle, vilket kompletterar två tidigare fastigheter på området med 25 mindre hyreslägenheter, alla mellan ett-, till tre rum. Var klart för inflyttning under 2020. Alla lägenheter är redan uthyrda. -Resultatet av den fastigheten blev att 14 av hyresgästerna flyttar från sina villor till lägenhetsboende. Det i sin tur innebär att villorna ska byta ägare och på så vis roterar bostadsmarknaden, berättar Gustaf Andersson.

Nybyggnation av lokaler
När det gäller lokaler finns ett brett utbud med 100 kommersiella lokaler där hälften är butiks- och kontorslokaler. Andra hälften är förvaltningsuppdrag åt kommunens lokaler så som äldreboende, förskolor och skolor. En del även för industri- och kommersiella lokaler till andra bolag i kommunkoncernen. Även här har det färdigställts med stor stolthet för kommunen och Säffle Bostäder en fastighet till gagn för alla kommuninevånare, Sveriges modernaste simhall med en 50 meters bassäng.

Med 19 år bakom sig i bolaget som vd i SäffleBostäder lämnar nu den färgstarke personligheten och vd, Gustaf Andersson över stafettpinnen till sin efterträdare KarlGusav Eriksson från Åmål. Vad Gustaf Andersson ska syssla med efter alla intensiva år är ej känt, men kanske han återfinns flytande i någon av bassängerna i den nya simhallen.