Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tryggt och bekymmersfritt med fjärrvärme

Det kommunala fjärrvärmebolaget LaxåVärme håller fortsatt konkurrenskraftiga taxor och kan även stoltsera med en näst intill fossiloberoende värmeproduktion.

Att välja fjärrvärme är att välja trygghet, enkelhet och framförallt hållbarhet. Det kan inte bli smidigare än varmvatten som levereras direkt in via rör i fastigheten. Man slipper dyra underhållskostnader och krånglande värmepannor, bland annat. Även prismässigt står sig fjärrvärme bra över tid.
– När energipriserna stiger igen kommer fjärrvärmen fortfarande att vara ett billigare alternativ. Att göra investeringen och byta värmesystem kan bli kostsamt. Om man ser till investerings- och underhållskostnader i andra energisystem så skulle jag säga att fjärrvärme fortfarande är det mest hållbara alternativet både ur kostnads- och miljösynpunkt, säger Mats Gustafsson, fjärrvärmechef i Laxå kommun.
LaxåVärme har beredskap dygnet runt för att alltid kunna serva kunderna om det behövs. Att ha fjärrvärme är med andra ord lika tryggt och bekymmersfritt som det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt.

Fasar ut fossilberoendet
På LaxåVärme har man lyckats få ner oljebehovet till en ytterst liten del som egentligen bara omfattar de absolut kallaste dagarna på året, då de oljeeldade reservpannorna kanske körs. Under ett så kallat normalår räcker de bioeldade pannorna som finns i anläggningen på Maskinvägen.
– Genom att investera i en ny pelletspanna för några år sedan har vi i stort sett fasat ut fossilberoendet i vår verksamhet och sänkt de klimatförstörande utsläppen till nära noll, informerar Mats Gustafsson.
Det fanns även ett ekonomiskt incitament i den senaste satsningen eftersom det är dyrare att elda med olja än med biobränslen. Det är alltså dubbla vinster som uppnåtts.

Flerfaldiga miljövinster
Den senast installerade biopannan ersätter effekten från de båda oljepannorna som användes tidigare.
– Att vi blir mindre beroende av olja gör ju även att oljetransporterna minskar, upplyser Mats Gustafsson. Pellets är förnybart och eftersom råvaran kommer från Sverige innebär det inte heller några långa transporter. Även här kan vi se flerfaldiga miljövinster.
Hela verksamheten för LaxåVärme är miljödiplomerad sedan 2016, och det är ett kvitto på att det finns ett väldokumenterat miljöarbete genom hela organisationen. Det innefattar också en strävan efter att uppnå ständiga förbättringar, något som den nya bioeldade pannan i sig är ett exempel på.
Det miljöförbättrande arbetet fortsätter genom att man söker förbättra infrastrukturen för fjärrvärme i Laxå så att fler kan dra nytta av den. När det byggs nya bostäder i kommunen är LaxåVärme gärna med och förespråkar för anslutning till fjärrvärme.