Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

TT-Line möter tuffa miljödirektiv

Med 17 dagliga avgångar från Trelleborg till kontinenten via Rostock, Travemünde och Świnoujście har det tyskägda färjerederiet TT-Line en mycket hög just-in-time frekvens. Via Trelleborg hanterar TT-Line nästan 350 000 fraktenheter årligen, omfattande rullande-, kombi- och containerenheter. Dessutom förlitar sig cirka 500 000 passagerare på TT-Lines täta tidtabell varje år.

TT-Line är en starkt pådrivande kraft för utvecklingen av Trelleborgs Hamn, som är en av Sveriges viktigaste hamnar för varutransporter. I samband med hamnens stora förändring, delar av hamnens verksamhet flyttas nu ut ur centrala Trelleborg, får TT-Line ett nytt färjeläge samt nya möjligheter att utöka sin redan höga kapacitet.
– Vi har redan idag kapacitet för att ta emot större godsvolymer och fler passagerare. Hamnens nya läge medför ytterligare möjligheter med förbättrad logistik som kan generera nya samarbeten för oss, bland annat när det gäller intermodala lösningar, säger TT-Lines fraktchef Eva Jönsson.

Står startklara inför nytt miljödirektiv
TT-Line står samtidigt startklara och beredda på nya utmaningar i samband med nya svaveldirektiv som gäller för det så kallade SECA-området omfattande Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.
– Vi kommer att känna av en förändring, men om man jämför med många andra skandinaviska hamnar så har vi ett bra utgångsläge från Trelleborg med en kortare överfart till kontinenten. Vi måste möta utmaningen med nya lösningar som är kostnadseffektiva men som inte gör avkall på vår höga service, fortsätter Eva Jönsson.
Att sänka farten till sjöss är ett alternativ som sparar mycket bränsle. Men kunderna kräver fortfarande korta ledtider. En lösning är då att effektivisera hanteringen av godset i hamnen så långt det bara går och därmed kapa tiden som fartygen spenderar vid kaj. Därför krävs ett nära samarbete med hela hamnens organisation, bland annat kring förstuvning och lagring inför nästa tur.
Eva Jönsson berättar att TT-Line även har investerat i ett reningssystem för bränslet ombord på ett av fartygen, en så kallad scrubber, i ett pilotprojekt för att utvärdera tekniken. I pilotanläggningen körs både öppen och sluten loop. I en sluten loop återanvänds reningsvattnet flera gånger, vilket är en obeprövad teknik men som kan bli eftertraktad i framtiden – speciellt om det kommer nya miljökrav efter det stundande svaveldirektivet.

Upptrappade passagerarvolymer
Efter lanseringen av linjen mellan Trelleborg och Świnoujście i Polen har TT-Line trappat upp i både gods- och passagerarvolymer. Den europeiska industrin växer framförallt i öst, och då är transportkorridoren genom Polen ett närmare alternativ.
– Vi drar nytta av att vara en viktig länk inte bara i en utan tre korridorer via norra Tyskland och Polen. Vi tror generellt att mer gods kommer att fraktas via den östra korridoren framöver och det var en stark drivkraft när vi etablerade den nya linjen till Świnoujście.
Eva Jönsson gläds också åt den senaste utvecklingen där intresset för att åka på bilsemester genom Europa ökar.
– Det finns en väletablerad tradition i Sverige där bilsemestern startar via någon av de tyska hamnarna för att sedan fortsätta ner mot södra Europa. Det finns goda möjligheter för samma utveckling på linjen till Polen och det ska vi göra vårt yttersta för att främja.