Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

TUC är en ren resurs för näringslivet

Utbildning är ett av de skarpaste verktygen för att uppnå en hållbar tillväxt genom hela samhället. Det fungerar också som ett grundläggande mantra på TUC Sweden, tidigare Tranås Utbildningscentrum, som sedan 1989 sporrats av ambitionen att höja utbildningsnivån i Tranås med omnejd. Verksamheten sprids framgångsrikt till fler orter och fler regioner.

I en region som sedan länge präglas av en stark tillverkande industri faller det sig naturligt att satsa på yrkesinriktade utbildningar. Det anammas av TUC som i skrivande stund kan erbjuda 14 yrkeshögskoleutbildningar. Alla är inte riktade mot den tillverkande industrin, men samtliga är en bra väg in i arbetslivet.
– Vår verksamhet berör både på individ- och samhällsnivå. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar som leder till arbete och bidrar således till att höja sysselsättningsgraden. För näringslivet utgör vi en värdefull resurs eftersom vi dels förser regionen med kompetent arbetskraft och dels erbjuder specialanpassade uppdragsutbildningar, säger Mattias Lind, verksamhetsledare på TUC.

Framgångsreceptet innehåller samverkan
Tandsköterska, VVS-ingenjör, exportsäljare och fastighetstekniker är bara några exempel på aktuella yrkeshögskoleutbildningar vid TUC. Många utbildningar är riktade mot bristyrken, men när det gäller yrkeshögskoleutbildningar så krävs beviljande från Yrkeshögskolemyndigheten inför varje omstart.
Mattias Lind påtalar att konkurrensen om att få starta en yrkeshögskoleutbildning är tuff, och det krävs alltid att man har näringslivets uppbackning redan vid ansökan. Att TUC har 14 yrkeshögskoleutbildningar talar då för sig själv.
– Framgångsreceptet innehåller ett stort mått av samverkan med näringslivet. Eftersom vi har byggt upp vårt nätverk under flera decennier så har vi en bra grund att stå på, men samtidigt är vi fortsatt lyhörda inför nya samarbeten. Det tankesättet präglar hela vår verksamhet, som för övrigt är sprungen ur den kommunala sfären men som idag drivs privat.

Lång erfarenhet av uppdragsutbildning
När det gäller uppdragsutbildning har TUC hunnit skaffa sig en lång erfarenhet inom en rad olika områden. Utbildningarna varierar vad gäller kompetensområde, längd, nivå och antalet deltagare, beroende på vad som efterfrågas av uppdragsgivaren.
Tidigare utbildningar har omfattat allt från enkla datakurser till avancerade ledarskapsprogram. TUC vänder sig till det privata näringslivet samt offentlig verksamhet och kan anordna i princip vilken utbildning som helst tack vare ett stort kontaktnät av konsulter.
– Vi har ingen egen lärarkompetens anställd, all utbildning köps istället in av aktörer som är ledande inom sina respektive områden. På det sättet kan vi säkerställa att vi alltid erbjuder utbildningar som är uppdaterade med det senaste inom branschen och som verkligen kan garantera spetskompetens, förklarar Mattias.

TUC på fler ställen
TUC har som målsättning att växa på fler orter. Verksamheten bedrivs förutom i Tranås även i Jönköping, Lidköping, Linköping och Motala.
– Vi kommer att etablera verksamhet på fler orter framöver, men för att göra det behöver vi skapa en god kontakt med det lokala näringslivet. När det gäller yrkeshögskoleutbildningar så är näringslivets input grundläggande för att överhuvudtaget få starta en utbildning. Vi är extra måna om att det ska fungera och det märks även i statistiken över hur våra före detta studenter går vidare. Riksgenomsnittet för yrkeshögskolestudenter som hittar rätt jobb ligger på runt 60 procent, men hos oss är siffran över 90 procent.
Mattias Lind är mycket nöjd med resultatet och hoppas på att kunna sprida det framgångsrika utbildningskonceptet inom TUC till fler regioner, och kanske speciellt där det inte finns så många yrkeshögskoleutbildningar i dagläget.