Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tung investering passar klimatsäkra projekt

Familjeföretaget FBB Finspångs Brunnsborrning AB medverkar ofta i riktigt stora projekt. Från Finspång axlar företaget projekt över hela Östergötland, och även i övriga Sverige där FBB:s specifika kompetens efterfrågas, bland annat i bygget av nya Slussen i Stockholm.

FBB har fått förtroendet att borra för grundläggning vid Slussen. Projektet nya Slussen omfattar rivning och nybygge av trafikplatsen och båtslussen mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Ett utmanande grundläggningsprojekt med komplicerade borrtekniska förhållanden, men inget som avskräcker FBB.
– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med borrad grundläggning för stora infrastrukturella projekt över hela Sverige. Vårt företag satsar mycket på samhällsviktiga projekt så det känns oerhört bra att få vara en del av projektet nya Slussen, säger David Johansson, vd för FBB.
Och David överdriver inte när han hänvisar till riktigt stora referensprojekt. FBB har bland annat medverkat i Östergötlands största geoenergiprojekt, ett av Sveriges största pålningsprojekt för en forskningsanläggning samt anläggning av Europas största akviferlager vid Stockholm Arlanda Airport.

En klimatsmart investering
För uppdraget vid nya Slussen har FBB gjort omfattande investeringar både teknik- och personalmässigt. Bland annat så har en 70-tons borrigg från Tyskland köpts in, och den är bland de största i Sverige med borrdimension upp till 1200 mm i diameter. Den investeringen hoppas David på att kunna maximera nyttan av även i kommande projekt, som till exempel den planerade Ostlänken.
Intressant är också att borriggen kan användas i vattenprojekt av större karaktär, exempelvis kommunala vattentäkter. Här spås en ökning framöver med tanke på klimatförändringarna som redan ställer till det på många håll i Sverige. Vi behöver helt enkelt bättre brunnar för storförbrukare, som håller längre rent kapacitetsmässigt. Det kan FBB hjälpa till med tack vare sin klimatsmarta investering i 70-tonskolossen och dess möjlighet till grövre borrdimensioner än normalt.

Vilka områden ökar?
FBB har utan tvekan framtiden för sig. Men hur började det hela?
– Det började 1979 med en unik passion för vatten. Min far Jonny Petterssons stora intresse för vatten som drev honom till att starta en egen verksamhet som i huvudsak fokuserade på att borra brunnar för privata hushåll. Han trodde nog aldrig att det skulle bli större än så, men idag är FBB en av landets ledande aktörer inom vatten- och geoenergiborrning, svarar David.
Idag sker den största tillväxten inom geoenergi och entreprenadborrning (exempelvis för bergvärme och pålning), men vattenbrunnar förblir Jonnys stora passion. Och tur det – för med de senaste årens torka kommer efterfrågan sannolikt att öka i omfattning framöver.
David vill samtidigt betona att de i takt med sin tillväxt i större projekt runt om i Sverige fortsatt är lika måna om östgötarnas vattenbrunnar som alltid.
– Det är inspirerande att jobba nära kunderna och att med engagerade medarbetare och hållbara lösningar göra dem nöjda, oavsett uppdragets storlek, avslutar David stolt.

FAKTA OM FBB Finspångs Brunnsborrning AB:
– Ett av Sveriges största privatägda brunnsborrningsföretag
– Har basen i Finspång, och verkar i stora delar av Sverige
– Vattenbrunnar, vattenrening, pumpservice
– Bergvärme och storskalig geoenergi
– Entreprenadborrning
– 26 heltidsanställda medarbetare
– Teknikavdelning för storskalig geoenergi