Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Turessons bygg är med i hållbarhetsmatchen

Turessons bygg är med i flera av Varbergs viktigaste bostadsprojekt. Gemensamt för alla projekt är en tydlig hållbarhetsprägel där man som byggbolag likväl som fastighetsbolag och beställare är eniga om att cirkulära lösningar är de mest hållbara i längden.

Det finns väldigt många exempel på färdigställda projekt som visar att Turessons bygg är med i matchen när det gäller att bygga hållbart för framtiden. Detsamma gäller för aktuella och kommande projekt.
– Idag är det knappast försvarbart eller ens lönsamt att inte bygga hållbart. Därför är vi gärna med projekt som vi ser en långsiktighet i, där vi kan vara med och påverka så att de bästa lösningarna med tydlig hållbarhetsprägel vägs in redan i planeringsfasen, säger Roland Turesson, vd och delägare Turessons bygg.

Flaggskepp på hållbarhetstemat
Turessons bygg jobbar gärna med partneringprojekt, där man tillsammans med beställaren utvecklar projektet från grunden. De flesta av företagets kunder är återkommande avtalskunder. De största bostadsaktörerna i Varberg samarbetar gärna med Turessons bygg, då man vet att det finns mycket kunskap i bolaget när det gäller ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Brf Söderlyckan är ett av Turessons byggs flaggskepp på hållbarhetstemat. Projektet omfattar 63 lägenheter fördelade på tre miljöcertifierade hus. Det ena huset är certifierat enligt miljöbyggnad guld, och de andra för silver.
– Vi är stolta över att ha byggt Varbergs första bostadshus som uppfyller kraven för miljöbyggnad guld. Det är ett av de tuffaste miljösystemen som finns, och att uppnå guldnivån är ganska få förunnat. Bygget har skapat mycket intresse för oss och för Varberg som föredöme för hållbar stadsutveckling, berättar Roland Turesson.

Växer med Varberg
Med tanke på hur Varberg utvecklas kommer den främsta affären för Turessons bygg även framledes att bygga på långsiktiga relationer med stadens privata fastighetsägare. I skrivande stund byggs en ny fastighet Brf Kaninen för ägarkonstellationen Varbergs Stenfastigheter, Magnus Andersson fastigheter och Turessons Bygg i kvarteret Kaninen. Det planeras parallellt för uppstart av kvarteret Ryttaren för samma beställare.
– Vi har många järn i elden och kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med Varbergs fastighetsägare. Varberg växer och vi ser mycket positivt på framtiden med många spännande projekt som kommer igång inom ett – eller ett par år. Vi räknar på nya projekt hela tiden, men vi är samtidigt selektiva med vilka projekt vi vill jobba med, säger Roland Turesson.
Ett par kommande projekt är utveckling av kvarteret Malmen med 110 nya bostadsrättslägenheter för Lindebergs fastigheter, samt den planerade omvandlingen av kvarteret Hägern, påbyggnad av hyresfastighet för Lindebergs fastigheter. Och nybyggnad av 22 hyreslägenheter för Maleryd fastigheter, dessa i miljöbyggnad Silver.
Turessons är även med i projektet Tärnan som ska byggas för Etikhus i korslimmad trästomme.