Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Turistsatsningar högsta prioritet i Töreboda

Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen löper som en livsnerv genom bland andra Töreboda kommun, som föga förvånande storsatsar på sin besöksnäring.

– Ekvationen är enkel, menar turismsamordnare Anna-Karin Kjellberg. Om vi kan locka hit fler besökare ökar vi också Törebodas attraktionskraft som boendeort. För att synliggöra vår kommun och vad vi kan erbjuda storsatsar vi på olika attraktioner längs med kanalen, inklusive en omfattande utveckling av Töreboda centrum för att behålla och utveckla handeln inom kommunens gränser.
Töreboda har mycket att erbjuda i form av en förstklassig boendemiljö, ett starkt föreningsliv och bra service. Förenat med de satsningar som görs inom besöksnäringen borde Töreboda stå väl rustade för framtiden med siktet ställt på hållbarhet.

Hoppas på positiva synergieffekter
Det har hänt mycket i Töreboda under de senaste åren. Sedan 2007 har kommunen gjort ett antal stora investeringar, omfattande bland annat nya campingplatser och en upprustning av gästhamnen. I området kring Töreboda gästhamn är det idag liv och rörelse med ett rikt båtliv, restauranger, caféer och golfbana. Under sommaren bjuds det vissa kvällar också på underhållning i gästhamnsområdet.
Töreboda har mer att bjuda på. Vid järnvägsstationen går färjan Lina, Sveriges minsta reguljära färja som dras över kanalen med rep. Färden tar cirka 20 sekunder, men är en upplevelse som många associerar med Töreboda och som står högt på listan av minnesvärda upplevelser i kommunen.
I Töreboda finns fyra gästhamnar utmed Göta kanal utöver Töreboda gästhamn som ligger mest centralt. Samtliga har rustats upp under åren av kommunen (Töreboda gästhamn) respektive AB Göta kanalbolag.
– Vi är övertygade om att de satsningar som görs för att främja turismens utveckling kommer att få positiva synergieffekter i hela kommunen, understryker kommunchef Tommy Sandberg.

En kommun som syns
Från Töreboda tar det knappt 20 minuter att nå den större kommunen Skövde med tåg. I regionen finns en stor arbetsmarknad som nås med bra kommunikationer och Töreboda står sig bra tack vare sin fina boendemiljö där man aldrig bor långt ifrån vattnet.
Anna-Karin Kjellberg berättar att Töreboda också ofta är utgångspunkten när man besöker olika delar av regionen. Från Töreboda nås nämligen de flesta av Skaraborgs sevärdheter inom loppet av en timme, omfattande allt ifrån Skara sommarland och till Karlsborgs fästning.
– Vi har haft en bra sommar 2013, med mycket aktiviteter och en stark tillströmning av besökare till Töreboda, konstaterar Anna-Karin, som också nämner Törebodafestivalen som anordnas vart tredje år, med nästa festival 2015.
– I fjol hade festivalen cirka 44 000 besökare och bjöd på flera av Sverigeelitens artister som Magnus Uggla och Veronica Maggio. Det är tre hela dagar fullspäckade med event på två scener, allt till ett mycket plånboksvänligt pris tack vare ett koncept där många av våra lokala företag är med och sponsrar evenemanget och våra föreningar lägger ner mycket arbete på att organisera det hela. Det är utan tvekan ett ypperligt tillfälle för hela kommunen att synas.

Våga satsa!
Att satsa mer på centrumutveckling är en annan viktig framgångsfaktor för Töreboda. Kommunhuset har nyligen fått en ny entré mot torget, som också ska få ett lyft enligt den senaste utvecklingsplanen som antagits av kommunfullmäktige.
– Vi har påbörjat genomförandet av den nya planen, bekräftar Tommy Sandberg. Utvecklingen sker i etapper där vi bland annat kommer att göra olika insatser för att stärka vår lokala handel. Förhoppningsvis kommer utvecklingen att locka fler fastighetsägare till att våga satsa på Töreboda. Om vi ska kunna utveckla kommunen krävs att alla är med och att vi tillsammans vågar göra de investeringar som krävs.