Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Två jättar blir ännu större tillsammans

De två internationella storföretagen Dorma och Kaba har valt att slå ihop sina påsar för att kunna erbjuda en ännu bättre service med ett bredare produktsortiment. För att inte krångla till det valde man att kalla det nya företaget ”Dorma plus Kaba”, som skrivs dorma+kaba.

Företagsgruppen dorma+kaba Group innefattar samtliga dotterbolag som tidigare fanns under respektive varumärke för Dorma och Kaba. Sammanslagningen är av stort intresse ur globalt perspektiv eftersom båda företagen hör till världens främsta när det gäller lås- och säkerhetssystem.
– Det är drygt ett år sedan vi fick klartecken att slå ihop företagen. Nu pågår ett omfattande planerings- och optimeringsarbete för att uppnå största möjliga synergieffekt i den nya organisationen, kommenterar Lucas Nyberg, Sverigechef på dorma+kaba och dessförinnan försäljningschef på familjeföretaget Dorma.

Tuff konkurrent
Verksamheterna inom före detta Kaba respektive Dorma kompletterar varandra mycket bra enligt Lucas Nyberg:
– Börsnoterade Kaba hade under en längre tid byggt upp ett starkt varumärke inom digitala och elektroniska låssystem. Dorma hade i sin tur en stark ställning inom området mekaniska lösningar och dörrstängare. Det gör dorma+kaba till en tuff konkurrent på marknaden som världens tredje största aktör inom lås-, säkerhets- och passersystem.
Den nya konstellationen är börsnoterad och sysselsätter ungefär 16.000 människor globalt i direkta arbetstillfällen. Indirekt genom samarbetspartners och underleverantörer blir det ännu fler. Omsättningen ligger på cirka två miljarder schweizerfranc.

Nya utvecklingsmöjligheter
Det satsas nu en hel del resurser inom dorma+kaba för att skynda på utvecklingen av nya produkter som främjar säkerhet och tillgänglighet. Målet är att bli kundernas förstahandsval med det bredaste och mest heltäckande sortimentet på marknaden.
– Det känns oerhört motiverande att få vara med och genomföra sammanslagningen. Nu finns det helt andra möjligheter att utveckla en produktportfölj som blir svår att överträffa. De första nyheterna från ett gemensamt dorma+kaba har redan introducerats och det ska verkligen bli spännande att se hur marknaden tar emot dem, säger Lucas Nyberg som avslutning.