Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Två officerare på Göta ingenjörregemente i Eksjö

Hon är personalchef på en av ingenjörbataljonerna, han har hand om utbildning
av nya rekryter och soldater. Båda har varit inom försvaret i hela sitt
yrkesverksamma liv och tycker fortfarande att det är ett utvecklande och
utmanande jobb.

Emelie Liberg är personalchef för en bataljon på 220 soldater. Hon gjorde värnplikten efter gymnasiet och blev intresserad av att jobba inom Försvarsmakten. Via gruppchef, plutonchef och andra interna utbildningar har hon kommit dit hon är i dag. Hon har lärt soldater alltifrån att bädda sängar, till att skjuta och köra lastbilar.
– Man får mycket praktisk träning i ledarskap inom Försvarsmakten och kan pröva det som man lärt sig i teorin direkt. Bredden av olika utbildningar ställer också krav på oss befäl. Och det finns många förebilder här för den som vill bli en bra chef, säger Emelie Liberg.

Möjlighet att utvecklas
Eksjö har en lång tradition av att vara garnisonsstad. Alla känner någon som jobbar på regementet som har blivit en integrerad del av samhället. Emelie Liberg tycker att Försvarsmakten är en bra och stor arbetsgivare där det finns möjlighet att byta jobb i jobbet flera gånger om.
– Det gör att man inte behöver fastna utan kan fortsätta att utvecklas. Och skulle jag behöva flytta av någon anledning så kan jag söka jobb på ett regemente i närheten. Sen tror jag även att de som slutar här är attraktiva även på den civila arbetsmarknaden.

Vad tror du behövs för att man ska trivas som officer inom Försvarsmakten?
– Att man gillar att ha kontakt med olika slags människor. Det är det bästa.

Högt krav på ledarskap
På Ing 2 utbildas också specialistofficerare och taktiska officerare. En specialistofficer kan till exempel vara extra duktig på brobyggnation eller vägkonstruktion medan den taktiska officeraren satsar på att bli plutonchef eller kompanichef och jobbar med den mer strategiska biten och med ledarskap.
David Bengtsson är 37 år och kompanichef. Han tar dels hand om de rekryter som sökt sig till grundmilitärutbildningen GMU; dels om 222:a ingenjörkompaniet som består av 15 officerare och 90 soldater.
– Vi hade 96 godkända rekryter i förra GMU-omgången. Av dem valde över 90 att utbilda sig vidare inom Försvarsmakten.

Ur ledarskapssynpunkt tycker han att det är bättre med frivillig värnplikt än tvingande. Men han säger också att det ställer större krav på ledarskapet och på pedagogiken.
– I dag behöver vi skapa en förståelse för vårt arbete på ett tydligare sätt i och med att vi konkurrerar om arbetskraften som vilken annan arbetsgivare som helst.

Har du jobbat utomlands?
– Ja, jag var i Afghanistan 2010 och ansvarade för en officersutbildning på den afghanska ingenjörskolan. Det var väldigt utvecklande både yrkesmässigt och personligt.

Och precis som Emelie Liberg tycker David Bengtsson att det är ett utmanande och utvecklande att jobba på Ing 2 i Eksjö.
– Det är inget 8-5-jobb, men ett yrke där uppgiften och verksamheten alltid är i fokus.
Får vi en uppgift som exempelvis att bygga camp i Mali så är det den som är prioriterad
och vi löser uppgiften

Gerd Eriksson

Länk: http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/