Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Två välinvesterade reparationsvarv i Karlskrona

Den svenska varvsindustrin har förändrats mycket och idag finns det nästan ingen nybyggnation kvar inom landets gränser. Däremot finns det fortfarande ett betydande behov av att serva och reparera fartyg, och den uppgiften har Hasslö varv i Karlskrona.

Sjöfarten seglar ständigt inom snäva ekonomiska marginaler. Det får inte kosta för mycket – och absolut inte ta för lång tid. När det gäller varvsreparationer är kraven från redarna skyhöga. Eftersom fartyg binder upp stora kapital vill man minimera torrsättningen och få så korta stillestånd som möjligt, och det måste aktörer som Hasslö varv leva upp till.

Enbart kommersiell sjöfart
Hasslö varv är ett av åtta företag inom den marina familjekoncernen Ö-borgen, vars huvudkontor finns på Öckerö i Göteborgs skärgård tillsammans med ett systerföretag som liksom Hasslö varv reparerar och servar fartyg.
Utöver reparationsvarvet på Hasslö har man i Karlskrona även ett mindre servicevarv på Saltö. Den mindre anläggningen har nyligen rustats upp för att kunna ta emot lite större fartyg, kapaciteten var tidigare upp till 13 ton och är nu upp till 30 ton. Det innefattar många av kustbevakningens samt marinens fartyg. Resten kan det större varvet på Hasslö ta hand om.
– Vi är nu en heltäckande aktör i vår region som effektivt kan serva den kommersiella sjöfarten i vår del av Östersjön. Kustbevakningen, marinen och en del mindre fiskebolag är våra främsta kunder. Vi vänder oss alltså inte till fritidsmarknaden, förklarar varvschefen Johan Sandberg.

Ärlighet, öppenhet och engagemang
Hasslö varv och ägaren Ö-borgen är långsiktiga i sitt förhållningssätt till hur verksamheten ska utvecklas, och måste ständigt anpassa sig efter en marknadsbild med tuffare krav gällande pris, tillgänglighet och flexibilitet.
– Vi måste leverera mer – och snabbare. Vi har anpassat oss efter det, samtidigt som vi fortsätter att vidareutveckla vår verksamhet i enlighet med vår tradition som anrikt skeppsvarv på Hasslö, säger Johan Sandberg.
Ärlighet, öppenhet och engagemang är viktiga värden för Hasslö varv. Det är så man har lyckats bygga upp en expansiv verksamhet som fortsatt att utvecklas även under sjöfartens svåraste år. Idag mår verksamheten bra. Man har lyckats behålla nyckelkompetens och därmed även företagets främsta konkurrensfördel vilket gynnar den fortsatta utvecklingen.

Går mot strömmen
Merparten av de anställda är bosatta i närområdet. Det råder en stark sammanhållning och en påtaglig kamratanda på varvet, där man trots att det ofta är fullbelagt också hinner ha roligt tillsammans. Att få personalen att trivas och må bra är högt prioriterat.
– När många andra tvingats skicka hem sin personal har vi satsat på fortbildning. Vi har gått mot strömmen och det lönar sig i längden, det är vi övertygade om. En av våra absolut största styrkor är att vi kan serva våra kunder med egen personal till nästan 100 procent, säger Johan Sandberg.