Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

TX Logistik erbjuder snabba och säkra tågtransporter

TX Logistik AB är ett dotterbolag till TX Logistik AG, som bildades 1999 i samband med avregleringen av järnvägstrafiken i Tyskland. Bolaget har nu egen järnvägsverksamhet i nio länder i Europa.
TX Logistik i Helsingborg startades 2005 och sysselsätter idag cirka 70 anställda, varav 55 är lokförare.

Godstrafiken i Sverige är avreglerad. Det största godstrafikbolaget är Green Cargo, ett statligt företag som avknoppats från gamla SJ. Men det finns även andra bolag såsom Hector Rail, Rush Rail och TX Logistik.
Inom TX Logistik-företagen hanteras cirka 8.000 20´containers och 3.000 trailers per vecka.
– Vi sysslar dels med intermodala transporter, d.v.s. transporter av trailers och containers på järnväg, och dels med virkestransporter, berättar Thomas Andersson, vd på TX Logistik.
Kunder till TX Logistik är stora speditionsföretag som DHL, Schenker och DSV och på virkessidan vänder man sig mot skogsbolag som till exempel Holmen, Stora Enso och Sveaskog.
– Vi är verksamma i Sverige, Norge och Danmark och det svenska bolaget sköter det nordiska klustret. Vi har till exempel transporter från Norge till Italien, från Sverige till Tyskland, inom Sverige och mellan Norge och Sverige, berättar Thomas Andersson.

Avtal med Coop Logistik
Sedan 15 oktober 2012 är TX Logistik Coop Logistiks nya leverantör av tågtransporter. Avtalet, som företagen slutit, är tvåårigt och innebär att TX Logistik utför alla tågtransporter med dagligvaror mellan Coop Logistiks terminal i Bro och Rännarbanan Helsingborg.
– 36 trailers transporteras varje kväll från Helsingborg och kommer fram på morgonen till Bro. Vi är mycket glada över avtalet och det förtroende som Coop Logistik har visat oss, säger Thomas Andersson.
Coop Logistik har sedan 2009 använt tåg som en viktig del i transportlösningen för att förse Coops 750 butiker med dagligvaror.
TX Logistik använder lok med hög dragkapacitet för transporterna av Coops dagligvaror, vilket gör att Cooptåget inte längre kommer att drabbas av exempelvis lövhalka. Detta har varit ett återkommande problem där följden blivit försenade transporter av dagligvaror till butikerna och ökade kostnader.

Snabba beslut
– Styrkan hos TX Logistik är att vi är en liten och effektiv organisation och kan ta snabba beslut. Dessutom är vi helt skuldfria och har en god finansiell status, säger Thomas Andersson.
TX Logistik omsatte cirka 220 miljoner kronor 2012 och har lagt en budget på 300 miljoner för 2013.
– Vi har haft en bra tillväxt och växte med 58 procent från 2011 till 2012 och vi kommer att växa med ytterligare 50 procent under 2013. Vår målsättning är att omsätta 500 miljoner kronor 2015.
Thomas Andersson har arbetat inom speditionsbranschen på Schenker- och DHL-koncernerna i 20 år och har innehaft vd-posten på TX Logistik sedan 2010.