Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tydlig framtidstro i Trelleborgs Hamn

Östersjöns största järnvägshamn, Trelleborgs Hamn, befinner sig mitt i en stor förändringsprocess där hela hamnen successivt ska få en ny lokalisering. Delar av hamnen har redan hunnit flytta, och nya kajlägen har tilldelats de tre rederierna som verkar i hamnen. Som Sveriges näst största hamn i godsvolym mätt förbereder sig nu Trelleborgs Hamn på ännu större flöden.

De tre rederierna Stena Line, TT Line och Unity Line har genom ett antal olika satsningar aviserat sin framtidstro i Trelleborg. Att man ser en ljus framtid i Trelleborgs Hamn är lätt att förstå med tanke på fjolårets siffror. Aktiviteten i hamnen slog alla tidigare rekord med över 1,2 miljoner enheter (personbilar, lastbilar och trailers) samt över 1,7 miljoner passagerare under 2017. Prognosen ser minst lika god ut för 2018, enligt Jörgen Nilsson, som tillträdde som vd för Trelleborgs Hamn i oktober 2017.
– Det har varit många lyckosamma satsningar som färdigställts under föregående år och som gör att vi fortsätter öka. Här i Trelleborg är vi dessutom lyckligt lottade då hamnen utgör ett viktigt transportnav med kortast väg till kontinenten. Det geografiska läget är en fördel som vi kan vidareutveckla ännu mer framöver, säger Jörgen Nilsson.
Och nog behöver man ta vara på varenda kvadratmeter. Till 2026 kan antalet enheter passera 1,8 miljoner, och antalet passagerare nå upp till 2,5 miljoner. Det nuvarande hamnläget klarar inte sådana volymer, därför är det angeläget att förbereda det nya hamnområdet utan dröjsmål.

Starkare tillsammans – för tillväxt och miljö
Trelleborgs Hamn har redan rykte om sig att vara en effektiv aktör med korta beslutsvägar. Det borde underlätta i den fortsatta utvecklingen mot större gods- och passagerarvolymer. Trelleborgs Hamn har samtidigt som mål att vara Sveriges och tillika Östersjöns klimatsmartaste hamn.
Mitt uppe i den expansiva fasen, det vill säga samtidigt som hamnen flyttar till det nya området i sydost, pågår flera parallella projekt för att minska hela hamnverksamhetens miljöpåverkan. Redan 2014 installerades en dagvattenanläggning i hamnen, året därpå följt av en reningsanläggning för tvättvatten som används för att rengöra hamnens fordon.
– Den största fördelen med flytten är att det kommer utvecklas en mer effektiv internlogistik i hamnområdet, med större ytor och mer effektiv hantering av gods och ännu smidigare passagerarflöden. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att vara Östersjöns klimatsmartaste hamn, bekräftar Jörgen Nilsson.
Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn med hög frekvens i antal ankomster och avgångar. Tillsammans står de tre rederierna Stena Line, TT Line och Unity Line för tolv moderna färjor och trafikflödet pågår dygnet runt, årets alla dagar. Att kunna serva rederierna ännu bättre och tillsammans utveckla en ännu mer konkurrenskraftig verksamhet är huvudfokus för framtiden.