Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tydligt ledarskap förenas med kundnytta i framgångsrikt IT-konsultbolag

CAG Arete är ett framåtsträvande IT-konsultföretag som lyckats skapa en stark marknadsposition trots konjunktursvängningar. I framgångsreceptet ingår generösa mått medarbetardelaktighet, en lösningsorienterad syn på kundnytta samt ett tydligt och motiverande ledarskap.

Med över 20 års erfarenhet av att driva företag genom tuffa konjunkturcykler fortsätter vd Margareta Strandbacke att stärka företagsklimatet på CAG Arete. Hennes främsta drivkraft är att skapa och utveckla sunda arbetsmiljöer där medarbetarna trivs tillsammans, utbyter kunskap och därmed vidareutvecklas i sina roller.

Allt handlar om kundnytta
CAG Arete arbetar med beställarstöd, projektledning, systemutveckling och arkitektur.
Det handlar uteslutande om kundspecifika systemlösningar med målet att skapa lönsamhet genom ökad effektivitet i kundens processer.
På CAG Arete finns tillräckliga mängder innovationskraft och kunskap för att utveckla helt nya lösningar baserade på den senaste tekniken. Ofta är det ett bra alternativ som lyfter kundens verksamhet, men lika ofta kan det vara försvarsbart att optimera befintliga system.
– Att skapa kundnytta innebär att ta vara på kundens investeringar och maximera nyttan av dem. Våra konsulter är specialister inom sina respektive områden och den främsta drivkraften för alla som arbetar här är att leverera ren lönsamhet för våra kunder, poängterar Margareta Strandbacke.

Erbjuder utvecklande uppdrag
Projektledarna på CAG Arete kan dels fungera som beställarstöd och dels driva hela utvecklingsprojekt där helt nya system ska tas fram och integreras i befintlig IT-miljö.
– I samtliga tjänster utgår vi från vad som skall genomföras, därefter tittar vi på tekniken och vilken teknisk plattform och miljö som är lämpligast för kunden. Vi är ödmjuka inför kundens önskemål och levererar efter välbeprövade modeller, samtidigt är det viktigt att det finns utrymme för nya idéer och att man vågar testa nya lösningar, understryker Margareta Strandbacke.
Att bygga ett inspirerande och innovationskraftigt företagsklimat har varit grundläggande för att skapa framgång på CAG Arete. Att driva konsultverksamhet handlar i grunden om att matcha rätt kompetens till varje uppdrag. Dessutom ska uppdragen i sig vara inspirerande och givande för konsulterna. Det måste finnas ett ömsesidigt utvecklande utbyte. Det är en modell som Margareta Strandbacke lyckats bygga upp på CAG Arete.

Med högsta trygghet och tillförlitlighet
Margareta Strandbacke började som vd på ett av dotterbolagen mitt under IT-krisen 2002, tre år innan Arete blev en del av CAG. Genom att konsolidera verksamheten kunde hon styra företaget genom krisen. Företaget kunde återigen visa upp goda resultat, och det inom den imponerande tidsramen om enbart ett par år.
Idag har CAG Arete ett 40-tal konsulter och Margareta Strandbacke uppger att 2013 var ett av företagets bästa år hittills med konstant hög beläggning. Många långvariga samarbeten inleddes under året, tunga projekt som kommer att utvecklas under flera år framöver.
Bland kunderna finns stora organisationer som exempelvis banker, försäkringsbolag, landsting och statliga verk. Samtliga kräver högpresterande, säkra IT-system med störningsfri funktionalitet. En allt större del av verksamheten kretsar kring uppbyggnad av molntjänster som möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt. Då gäller det att säkerställa leveranser som funkar dygnet runt.
– Trygghet och tillförlitlighet är värden som vi levererar utan kompromisser varje dag och i samtliga uppdrag, sammanfattar Margareta Strandbacke som avslutning.