Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tydligt och öppet ledarskap bidrar till ökad tillväxt i Årjäng

Det är kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S) och kommunchefen Birgitta Evensson helt överens om.

Ett av våra viktigaste och även ett av de svåraste uppdragen vi har är att få alla i en stor organisation att dra åt samma håll. För att uppnå detta krävs ett tydligt ledarskap där medarbetarna känner sig delaktiga och att man har en öppen dialog kring olika frågor säger Birgitta.

Vision och mål
Att vi lyckas kommunicera ut kommunens vision och mål och få medarbetarna att se dessa som en röd tråd oavsett vilken verksamhet man arbetar i är något som man från både politiken och ledningsgruppen ser som en viktig framgångsfaktor säger Daniel.
Att politiken fastställt vilken vision och vilka mål som ska gälla innebär bara att arbetet har startat. Nu kommer alla medarbetare via arbetsplatsträffar att diskutera vad detta innebär för deras verksamhet. Värdegrund och värdeord kommer att vara viktiga hjälpmedel för att förstå sin egen roll för helheten så att vi tillsammans når visionen ”Årjängs-Värmlands tillväxtkommun”

Invånaren i fokus
Värdegrund och värdeord ska även hjälpa alla medarbetare att sätta invånaren i fokus. Vårt arbete ska alltid bidra till att vår kommun blir bättre för våra invånare oavsett om det gäller företagande, skola, äldreomsorg eller gator säger Birgitta.

Spetskompetens på hemmaplan
Daniel Schützer har gått utbildningen ”Optimalt ledarskap” hos Awilja Management AB i Årjäng. Företaget drivs av Gunilla Andersson, ledarskapscoach, som gått från offentlig chef till egen företagare.

Det finns skillnader i privat och offentlig verksamhet, bland annat att ”vad” frågor oftare blir ”hur” frågor inom det privata näringslivet säger Gunilla. En gemensam faktor är att det bakom varje framgång finns motiverade ledare och medarbetare. Det finns även tydliga visioner, mål, strukturer, stödsystem, bra relationer, ett tydligt integrerat ledarskap och ett stort värdskap med ”kunden/invånaren i fokus”