Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Uddeholm investerar för framtiden

Uddeholm i Hagfors har anor som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Det var i det lilla samhället Stjärnsfors, Uddeholm, som grunden till dagens företag lades så tidigt som 1668. 1878 etablerades Hagfors järnverk, en på den tiden toppmodern anläggning som än idag utgör grunden för det företag som idag är Värmlands största privata arbetsgivare och samtidigt en av världens främsta tillverkare av höglegerade verktygsstål.

Uddeholm är ett välkänt namn som inom industrin förknippas med kvalitet och leveranssäkerhet när det gäller högpresterande verktygsstål. Företaget är också till stor del ett känt varumärke bland allmänheten trots att de produkter som tillverkas i princip aldrig syns ute i samhället. Det gör däremot de produkter som tillverkas av Uddeholms kunder.
En annan starkt bidragande faktor bakom företagets kändisskap är att Uddeholm länge varit en central drivkraft för utveckling i Hagfors och Värmland.

Investerar för högre kapacitet
Med sin långa historik, erfarenhet och innovativa förmåga står Uddeholm för marknadens mest avancerade verktygsstål. Företaget är sedan länge världsledande inom sin nisch och upplever inte direkt de skarpa konjunktursvängningar som många andra branscher präglas av.
Väldigt många saker som vi ser och använder i vardagen är formade med hjälp av verktygsstål från Uddeholm. Det handlar framförallt om högförädlade verktygsstål och där sker också den största tillväxten. För Uddeholms del kretsar det främst kring fordonsindustrin, elektronik, vitvaror och förpackningar.
– För att tillverka verktygsstål inom det högre kvalitetsskiktet så använder vi oss av så kallad ESR-teknik som ger ett extra rent stål. Eftersom vi tror på fortsatt tillväxt inom segmentet så har vi nyligen investerat i en nya och fler ESR-ugnar och har därmed en betydligt högre kapacitet i produktionen nu, berättar Boo Rundqvist, kommunikationschef på Uddeholm.

3D-printing nästa steg
Nästa steg i utvecklingen blir 3D-printing även av metaller. Idag används tekniken främst för att tillverka komponenter i plast eller papp som kan ha i princip vilken form som helst och till och med vara ihåliga. Uddeholm vill vara i framkant teknikmässigt och bevakar således kundernas intresse vad gäller utveckling mot 3D-printade metalldetaljer.
– Utöver de stora investeringar som gjorts i utökad ESR-kapacitet gör vi även en omfattande satsning på en ny anläggning för forskning och utveckling med fokus just på 3D-printing med hjälp av metallpulver. Vi tror att det kommer att bli ett stort område i framtiden, avslöjar Boo Rundqvist.

Kompetensförsörjning största utmaningen
Värmland är ett av Sveriges mest industritunga län och det märks inte minst på exportnettot från regionen. Det är en styrka för Värmland, men även en utmaning och då i första hand när man talar om långsiktig kompetensförsörjning. Den moderna process- och stålindustrin kräver en hög kompetensnivå inklusive höga kvalifikationer på medarbetare i produktionen. En högre automationsgrad kräver övervakning och kontroll på en ny nivå.
– Industrin generellt ersätter åtta av tio jobb vid exempelvis pensioneringar. De nya som kommer in måste ha högre grundkompetens idag än vad som tidigare krävdes. Inom många områden behövs ingenjörskompetens för att driva en ständig utveckling av de industriella processerna. Enbart på vår forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar ett 50-tal forskningsingenjörer. Dessa är involverade i utveckling av såväl processer som produkter som används och tillverkas världen över. För att kunna behålla vår världsledande position är det viktigt att vi ständigt kan fylla på med rätt kompetens och då behöver vi förstärka våra relationer med såväl gymnasieskolor som med akademin i Värmland, poängterar Boo Rundqvist som avslutning.