Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Uddevalla allt närmare händelsernas centrum

Uddevalla har varit ett internationellt handelscentrum som förlitat sig på en välfungerande logistik under många sekel. Det är ett anrikt arv att förvalta, och Uddevalla Hamnterminal gör det med stort engagemang för näringslivet och regionen.

Effektivitet är grundläggande för att en hamn ska anses som attraktiv, liksom läget och förmågan att dra nytta av regionens infrastruktur fullt ut. Under många år var Uddevalla Hamnterminal en av Sveriges viktigaste hamnar för import av vindkraftverk. Under de senaste åren har andra typer av projektlaster utvecklats. Dessutom finns ett ökat fokus på import och export av andra godsslag som kemikalier för lantbruk, spannmål och pappersmassa.

Bereder plats för staden
Godsflödet genom Uddevalla Hamnterminal har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt står hamnen inför en stor förändring, kanske den största genom tiderna då hamnen ska flytta från ett område till ett annat för att bereda plats för utveckling i hjärtat av Uddevalla.
I skrivande stund pågår en intressant samhällsdebatt om vad som ska byggas i det tidigare hamnområdet som benämns inre hamnen, där Uddevalla Hamnterminal redan frånträtt cirka 25.000 kvadratmeter.
– På sikt kommer det troligtvis att byggas nya bostäder i det område som vi redan lämnat ifrån oss, det vill säga i innersta delen av det gamla hamnområdet. Vi anlägger nu nya ytor i ett annat område, det gamla varvsområdet, som våra kunder kommer att dra nytta av i framtiden i tack vare stor kapacitet för magasin och lagerytor bland annat, berättar Ulf Stenberg, vd Uddevalla Hamnterminal.
Området mellan inre hamnen och gamla varvsområdet, som uddevallaborna känner som Skeppsholmspiren och Sörviksområdet, är hamnens framtid. Här finns fantastiska utvecklingsmöjligheter, inte minst då Skeppsholmspiren sedan länge är en av Sveriges livsnerver för import av järnmalm bland annat.
– Vi ser också med tillförsikt på nya möjligheter i ett utvecklingsområde längre västerut, där det finns både hamn och bergstäkt. Fröland, som området kallas, kan på sikt medföra utvecklingsmöjligheter för våra kunder om det frigörs ytor i området, inflikar Dag Paulsson, marknadschef Uddevalla Hamnterminal.
– De satsningar vi gör inom hamnen är mycket anpassade för att Uddevalla som stad ska växa inifrån och ut. Vi är därmed en central aktör i hela stadens utveckling, tillägger Ulf Stenberg.

Stöttar regional utveckling
Uddevalla ligger geografiskt bra till på Västkusten. Det ger stora möjligheter för hamnen att avlasta och samverka med en av Skandinaviens största hamnar – Göteborg. När det byggs sju nya stadsdelar i Göteborg kommer det med stor sannolikhet att få en påverkan på godstrafiken som måste ta en annan väg. Uddevalla skulle då kunna stötta upp så att utvecklingen i Göteborg kan fortgå enligt plan.
Flera nyetableringar i regionen kring Uddevalla samt utmed kusten söderut bidrar också till att öka trycket på hamnverksamheten.
– Cirka en och en halv mil från Uddevalla projekteras ett helt nytt distributionscenter för konfektionsvaror bland annat. Det kommer att medföra stora utvecklingsmöjligheter för oss med ökad import. Samtidigt är vi till för att vår industri ska kunna utvecklas och nå ut till andra kontinenter, berättar Dag Paulsson.
– Med tanke på de stora förändringar som pågår i och omkring Uddevalla så är det lyckosamt att vi har tillgång till bra kompetens. Utan den erfarenhet och kunskap som finns i bolaget skulle vi inte kunna genomföra den stora förändring som vi nu står inför inom hamnverksamheten, konstaterar Ulf Stenberg avslutningsvis.