Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Uddevalla gymnasieskola utbildar för framgång

Uddevalla är en av Sveriges största gymnasiestäder med en stor kommunal gymnasieskola och en handfull mindre friskolor. Den kommunala gymnasieskolan utgörs av fem samverkande enheter, fem gymnasiehus som ligger på gångavstånd från varandra i centrala Uddevalla. Här finns samtliga nationella gymnasieprogram samlade undantaget naturbruksprogrammet, en bredd som ger eleverna bästa tänkbara möjligheter inför framtida studier och yrkesval.

Kommunens vision om att skapa förutsättningar för en god livskvalitet genomsyrar allt arbete på Uddevalla gymnasieskola. Skolan ska tillhandahålla en god utbildningsmiljö som andas utveckling och delaktighet för att rusta eleverna inför framtida val. Uddevalla gymnasieskola har den bredd, erfarenhet och kompetens som möjliggör det.
Här finns bland annat Sveriges bästa lärlingsutbildning där nio av tio får arbete direkt efter avslutade studier. Uddevalla gymnasieskola är också känd för att kunna erbjuda eleverna sina förstahandsval. Att öka valmöjligheterna efter studierna är en av skolans huvudambitioner, som kan sammanfattas som att utbilda för framgång.

En föredömlig samverkansmodell
Att utbilda för framgång, oavsett om elevens mål är fortsatta studier eller anställning, är Uddevalla gymnasieskolas mål. Uddevalla gymnasieskola är en av landets mest eftertraktade, här studerar elever från närmare 30 olika kommuner och upptagningsområdet sträcker sig från norra Bohuslän och Dalsland till Göteborgsregionen.
– Vi har en bra samverkansmodell där representanter från näringslivet är med och formar våra utbildningar. Vi är lyhörda och marknadens krav speglas i de utbildningsprogram och inriktningar som vi har på skolan idag, säger gymnasiechef Stefan Einarsson.
En utbildning som blir mer och mer populär är lärlingsprogrammet, som troligtvis är den säkraste vägen till jobb efter gymnasiala studier. Samverkan med näringslivet är grundläggande i alla yrkesprogram, och för lärlingsprogrammet i synnerhet.
Uddevalla gymnasieskolas modell för hur lärlingsutbildning ska bedrivas är så framgångsrik att man tillsammans med gymnasieskolor i Borås och Kungsbacka anlitas av Skolverket i ett projekt som heter Lärlingskompassen. Det är ett rikstäckande projekt som skapats för att visa vägen för andra skolor som vill arbeta med lärlingsutbildning.

Förbereder för yrkeslivet
Att utbilda för framgång innebär i allt större utsträckning att förbereda för det framtida yrkeslivet. Inom vissa program finns entreprenörskap med som en obligatorisk del av utbildningen och eleverna får på ett riskfritt sätt prova på att etablera, driva och avveckla ett eget företag inom Ung Företagsamhet (så kallade UF-företag).
Stefan Einarsson berättar att på Uddevalla gymnasieskola uppmuntras elever på samtliga program att ta del av UF och se möjligheterna med entreprenörskap. Skolan har idag en stor andel UF-företag, och det finns en stark målmedvetenhet kring att öka antalet UF-företag även inom de program som vanligtvis inte har stark representation inom UF.
Programmen handel- och administration, samhällsvetenskap och teknik har länge varit dominerande inom UF, men nu vill Uddevalla gymnasieskola även lyfta yrkesprogrammen med ökat entreprenörskap och potentiellt fler UF-företag.

Möter växande elevantal
De fristående gymnasieskolorna i Uddevalla har minskat i antalet elever och program under senare år. Det finns enligt Stefan Einarsson en stark trend som visar att dagens ungdomar väljer den kommunala gymnasieskolan i allt större utsträckning, vilket också är påtagligt vid mätningar av antalet sökande till Uddevalla gymnasieskola.
– Trenden är tydlig. Det är en utveckling som ställer krav på oss gällande kapacitet och kompetens för att ta hand om växande elevantal. Vi lever upp till kraven och levererar utbildning av hög kvalitet baserat på rätt ämneskunskaper och ett gediget engagemang för elevernas framtid, konstaterar Stefan Einarsson som avslutning.