Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ulricehamn har plats för tillväxt

Intresset för Ulricehamn tycks ha skjutit i höjden sedan det beslutades att riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping skulle byggas ut till motorväg i ny sträckning. En sådan utveckling möjliggör nämligen för fler storskaliga etableringar i Ulricehamn, som utgör en naturlig knutpunkt mellan de två större städerna. Det gäller inte minst för logistiktunga verksamheter som är beroende av bra kommunikationer och attraktiva skyltlägen.

Läget har alltid varit en stark konkurrensfaktor för Ulricehamn, som ligger cirka 30 minuter från Borås och ungefär 40 minuter från logistiknavet Jönköping. Eftersom en hel del varutransporter passerar Ulricehamn är det en strategiskt fördelaktig plats att etablera lagerverksamhet och omlastningscentraler på, och det är något som många redan upptäckt.
Bland de senaste etableringarna finns starka tillväxtföretag som Götessons Industri AB, AP&T, Botex och LK Pex, samtliga kommer att husera i nybyggda lokaler i Rönnåsens industriområde. Deras investeringar är bland de mest omfattande som någonsin gjorts i Ulricehamn, och mer är på gång enligt uppgift från utvecklings- och etableringsbolaget Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB).

Lockar med bra skyltlägen
Tack vare motorvägens utbyggnad med ny sträckning och ökad kapacitet kan Ulricehamn konkurrera med ännu högre tillgänglighet i en av Sveriges främsta logistikregioner. Dessutom har Ulricehamn många bra och tillgängliga skyltlägen som lockar nya etableringar till kommunen, samtidigt som befintliga företag kan dra nytta av nya möjligheter som skapas i samband med en förstärkt infrastruktur.
Nya industriområden har redan börjat utvecklas i och i nära anknytning till Ulricehamn. Ett av dem är Rönnåsens industriområde, som nu växer fram längs med den nya motorvägen. Av områdets tillgängliga 400 000 m² industrimark är en stor andel redan avstyckad och såld, och området sjuder idag av liv från ett stort antal verksamheter som representerar många olika branscher.
Att Ulricehamn utnämndes till en av Västra Götalands främsta tillväxtorter under 2014 kommer inte heller som en överraskning. Rankningen baseras bland annat på antalet nyanställningar, omsättning och vinster i lokala företag. Ulricehamns strategiskt fördelaktiga läge gör sig påmint och framgångarna är mätbara, därför har trycket ökat på Rönnåsens industriområde såväl som på andra strategiska platser runtom i kommunen.

Ulricehamn trotsar urbaniseringen
Urbaniseringen i Sverige anses vara bland Europas starkaste, men småstaden Ulricehamn fortsätter att trotsa trenden. Den förstärkta infrastrukturen banar väg för fortsatt tillväxt och det byggs nu både nya bostäder och verksamhetslokaler i centrumnära lägen.
Även om Ulricehamn växer så finns den lilla ortens värden bevarade i form av småskalighet och närhet. Stora delar av den gamla stadskärnan är bevarade från 1700-talet och det skapar en dragningskraft för Ulricehamn med unika upplevelser i en levande historisk miljö. Upplevelser och tillgång till fritidsaktiviteter i kombination med attraktiva boendemöjligheter är nämligen en förutsättning för att fler ska välja Ulricehamn som etableringsort.
Om det fortsätter i samma takt kan Ulricehamn med NUAB i spetsen behöva se sig om efter nya utvecklingsområden för framtida etableringar. Det är något man börjar rusta för redan nu genom att undersöka möjligheterna med en förlängning av Rönnåsens industriområde. Det finns dessutom flera andra spännande projekt på gång och NUAB kommer att presentera nya förslag successivt under året.