Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ultuna har en tvärvetenskaplig bredd värd namnet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått ett nytt, samlat campus i Ultuna i södra Uppsala. I samarbete med bland andra Akademiska Hus har nya miljöer för forskning, utbildning och inte minst samverkan med det kringliggande samhället byggts upp. Campus Ultuna är en nationell resurs för forskning inom de gröna näringarna, med tillgång till all samlad kunskap inom SLU.

SLU Campus Ultuna ska vara en miljö för kunskapsutbyte och samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. Det förstärks nu när den nya campusmiljön öppnas upp för nyetableringar med en ny företagspark och nya kontorsmiljöer som Akademiska Hus bygger upp. Det finns fler aktörer på campus som engagerar sig i utvecklingsarbetet, och en av dem är SLU Holding AB.

Inspirerande miljöer bidrar till kreativitet och innovationer
SLU Holdings roll är att initiera, stödja, utveckla och investera i innovationer med bas inom SLU och den gröna sektorn. Fysiska och inspirerande miljöer för uppstartsbolag och avknoppningar från forskningsmiljöerna vid SLU är viktiga för det långsiktiga arbetet med innovationer.
Hårdvaran, som nu byggs upp i ett sammarbete mellan SLU och Akademiska hus, består av kontorslokaler till marknadsmässiga hyror. Mjukvaran består av allt annat runtomkring, såsom innovations- och affärsrådgivning inför uppstart av nya bolag och/eller patentansökningar.
– Vår affärsprofil kompletterar innovatörernas profil. Idébärarna står för den tekniska kompetensen och vi kompletterar med den affärsmässiga. Vi tillför helt enkelt det som behövs för att ta en bra idé vidare mot kommersialisering, förklarar Turid Sundin Carlsson, operativ chef och senior innovations- och affärsrådgivare vid SLU Holding.
Redan under första kvartalet 2016 kommer det att finnas lokaler tillgängliga att hyra. Målgruppen är framförallt, men inte enbart, uppstartsbolag som bygger på idéer från forskare och studenter vid SLU. Innovatörernas inriktning är lika bred som forskningen vid hela SLU. I princip allt från metoder för att lindra klöveksem till att med hjälp av restvärme föda upp jätteräkor täcks in.

Något för alla inom de gröna näringarna
SLU Holding kännetecknas av breda samarbeten som sträcker sig långt utanför Uppsalas gränser. Flera projekt pågår inom hållbart nyttjande av jordens resurser bland annat inom livsmedelsproduktion, då till exempel inom alternativa proteinkällor, miljövänliga jätteräkor och ökad djurvälfärd vid slakt. Ett annat exempel är spelutvecklare som samarbetar med veterinärer – en ganska otippad kombination? Inte för SLU.
– Forskningen vid SLU är så pass bred att vi vågar påstå att vi har något som passar alla företag som verkar inom eller i närheten av de gröna näringarna.
Det behövs många olika typer av kompetenser för att bygga hållbara projekt. Det är något som SLU Holding kommunicerar och det är också den främsta anledningen till att man kan locka fler företag till Ultuna.
– Här finns en tvärvetenskaplig bredd värd namnet och det kan leda till nya, lönsamma innovationer som bidrar till ett hållbart samhälle och nyttjande av jordens resurser, betonar Turid Sundin Carlsson som avslut.