Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ultuna under omvandling

Det sker stora förändringar på Ultunaområdet i södra Uppsala. Området är sedan många år hemvist för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och präglas av internationellt erkänd forskning och utbildning. Den kommande satsningen Green Innovation Park Uppsala, ett resultat av sammarbete mellan fastighetsbolaget Akademiska Hus och SLU, ska främja samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och skapa ytterligare möjligheter inom gröna näringar.

Tillsammans med Regionförbundet, Uppsala kommun, och STUNS utvecklar Akademiska Hus och SLU ett av Uppsalas mest attraktiva områden. Ultuna fylls med nya möjligheter och aktiviteter när nya bostäder, service- och handelsytor och lokaler för näringslivsetableringar integreras med universitetsområdet. Målet är att bygga ut innovationsmiljön i Ultuna med över 100 000 kvadratmeter.

Det nya Ultuna blir en liten stad i staden
Det började med en omfattande satsning där ett nytt campus byggdes för SLU:s verksamhet i Ultuna, med nya toppmoderna utbildnings- och forskningslokaler. Nu tar Akademiska Hus och SLU nästa steg för att öppna upp den unika campusmiljön för nya kompletterande verksamheter.
– Genom att samverka möts människor och kreativa idéer kan frodas. Vi utvecklar nu Ultuna aktivt till att bli en levande mötesplats under dygnets alla timmar. En plats där akademi, näringsliv och offentlig sektor drar nytta av varandra och blir ännu mer framgångsrika inom gröna näringar. Vi skapar förutsättningar för verksamheter som värdesätter detta sammanhang att etablera sin verksamhet på Ultuna, säger Per Nilsson, fastighetschef på Akademiska Hus i Region Uppsala.

Vill locka nya verksamheter till området
Uppsala är en av Sveriges mest snabbväxande städer och ett av de mest framträdande områdena i Uppsala är Södra staden där Ultuna ingår. Det finns uppskattningar om att befolkningsmängden i Södra staden kommer ha cirka 50 000 fler invånare i framtiden. Men för att det ska bli verklighet måste både nya bostäder och nya verksamhetslokaler byggas i området. Det finns även ett kompletterande förslag på en spårvagnslinje som korsar hela området och knyter samman Ultuna med centrala Uppsala.
– Det finns planer på att förstärka infrastrukturen inom och i anslutning till Södra staden, bland annat med en starkare koppling till Arlanda och Stockholm. Då blir Ultuna första parkett för företag som är i behov av bra kommunikationer och som dessutom kan dra nytta av samarbete med universitetet. Det är en möjlighet som vi vill ta vara på redan nu och därför har vi börjat planera de nya ytorna tillsammans med övriga nyckelaktörer, förklarar Per Nilsson.
Den långsiktiga ambitionen är att locka nya nationella och internationella verksamheter till området, samt att skapa rätt förutsättningar för nya företag att startas lokalt genom t.ex. avknoppningar från SLU
– Från SLU:s håll ser vi den planerade utvecklingen som en fantastisk möjlighet att både stärka befintliga samarbeten men också hitta nya partners inom näringslivet. Företag med kopplingar till gröna näringar kommer att få tillgång till både samarbetsmöjligheter och nya innovationer via vår forskningsmiljö. Vi tror också på ett stort utbyte mellan företagen och våra studenter. På plats i den nya miljön kommer även SLU:s innovationskontor att finnas för att stimulera och driva innovations- och kommersialiseringsarbete. Den här typen av aktiviteter får mer utrymme nu när campus också öppnas upp för fler företag, kommenterar Sara Brännström, samverkanskoordinator på SLU.
SLU har redan idag en internationell spelplan och står för en av norra Europas mest heltäckande forskningsmiljöer med koppling till de gröna näringarna. När allt detta får sällskap av företagsinkubator, företagspark, handel och bostäder kommer Ultuna att vara ett av Sveriges mest attraktiva etableringsområden för verksamheter inom de gröna näringarna.