Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Umeå Hamn fortsätter att öka – Nu med järnvägsspår ända till färjeläget

Intermodalitet är framtiden, men för att det ska fungera i praktiken krävs ökade satsningar på järnvägen så att den klarar större volymer. Umeå Hamn gläds åt att ett omtalat och storskaligt projekt snart realiserats. Ett projekt som omfattar både uträtning av E12 samt byggnation av nya elektrifierade järnvägsspår i hamnen.

Det så kallade Brohamnsprojektet, med ny väg och järnväg till hamnen, är en mycket betydande investering som rent konkret innebär ett rejält uppsving för Umeå som attraktivt logistiknav i norra Sverige. Inte minst har projektet en direkt inverkan på Umeå Hamns expansionsmöjligheter.
– Detta är en ny milstolpe i vår långa historia, anser Curt Kristoffersson, VD Umeå Hamn AB. Investeringarna möjliggör fortsatta satsningar i hamnen. Vi kan knyta fler långsiktiga samarbeten och generellt erbjuda en större kapacitet.
Framförallt så blir hamnen oerhört godseffektiv, med smidigare flöden mellan väg, järnväg och sjöfart. Spåren ska vara färdigdragna innan vintern.

Ökade gods- och passagerarflöden
Umeå är Sveriges nordligaste containerhamn med en regelbunden containerpendel som går på Rotterdam. De regelbundna färjeturerna till Vasa i Finland har ökat med fler passagerare och större godsflöden.
Tack vare de nya järnvägsspåren ända in i hamnområdet rationaliseras godshanteringen, något som fler kommer att upptäcka inom kommande år.
– Vi har det kortaste avståndet till Finland. Man slipper köra upp över Haparanda eller ner till Åland. Det sparar en resa på ungefär 80 mil oavsett vilken väg man väljer, säger Curt Kristoffersson.
En annan fördel med Umeå Hamn är att den ligger söder om Kvarken. Situationen vintertid är därför inte lika besvärande som det kan vara norrut. Bottenviken kan liknas vid en insjö eftersom Bottenhavet ser ut som ett timglas och midjan är just mellan Umeå och Vasa.

All time high för containertrafiken
Containertrafiken hade en all time high i Umeå i år, enligt Curt Kristoffersson.
– Traditionellt så har containertrafiken framförallt varit oceangående, alltså för transporter till andra kontinenter. Nu ser vi en trend där containertrafik även tillämpas för transporter inom Europa. Den ökade säkerheten som containerfrakt erbjuder är en klar fördel som gör att fler väljer detta alternativ. Vi tror helt klart på en fortsatt uppgång här.
Umeå Hamn används i första hand för skogsprodukter, olja, cement, foder, plåt och insatsvaror till industrin. Tack vare färjetrafiken har man även ett stadigt flöde av fordon, maskiner och husvagnar.

Överst på önskelistan
Att upprusta tvärbanan, som går mellan Umeå och Storuman där Nordic Logistic Center har sina terminaler, står nu överst på Umeå Hamns önskelista.
– Terminalerna är nybyggda och har en fantastisk kapacitet. Den kan nyttjas fullt ut om flaskhalsar mellan terminalerna byggs bort. Tvärbanan är som mest begränsad vid mötesplatser, om det kan åtgärdas så skulle vi ha ett ännu bättre utgångsläge här uppe i norr, menar Curt Kristoffersson.

Snabba fakta
Umeå Hamn är en året runt hamn och erbjuder den kortaste överfarten över Bottenhavet till de starka tillväxtmarknaderna i öst. Upp till 1000 fartyg anlöper hamnen årligen, som hanterar omkring 2,3 miljoner ton gods per år. Det blir cirka 6300 ton per dygn eller motsvarande 150 långtradares last.