Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Umeå ser fram emot ytterligare 50 år av positiv utveckling

Umeå universitet firar 50 år i år. Fem decennier av nytänkande, innovationsrikedom, utveckling och framåtanda förtjänar att firas till en sådan grad att det uppmärksammas såväl nationellt som internationellt. Vad har universitetet betytt för Umeå som attraktiv etableringsort? Hur kommer samarbetet att utvecklas framöver? Det är två centrala frågor som kommunens näringslivschef Roland Carlsson gärna svarar på.

Det tycks finnas ett samband mellan grundandet av universitetet 1965 och Umeås konstant stigande befolkningsmängd. De senaste 50 åren har tillväxten kretsat kring ungefär 1000 personer per år, Umeå når snart 120 000 invånare och har därmed mer än fördubblats om man jämför med året innan universitetet etablerades.
Sambandet är tydligt, menar Roland Carlsson. Universitetet har dels attraherat fler människor till regionen, och dels markant höjt kunskapsnivån och konkurrenskraften för Umeå med omnejd. Kunskapsutbytet mellan akademin, näringslivet och det offentliga har bidragit till att stärka Umeå universitet och Umeå som idag kan mäta sig med världens främsta när det gäller forskning, utbildning och företagande.

Umeå föregår med gott exempel
Universitetets strategiska fokusområden bidrar till att stärka konkurrenskraften för regionens näringsliv. Det är framförallt tydligt inom områden som exempelvis IT, Life science, finansrelaterad verksamhet och skogsteknik.
Umeå har ett hundratal aktiebolag inom IT-sektorn som tillsammans har ett anställningsbehov på över 1000 personer den kommande treårsperioden. Så många kan Umeå universitet inte utexaminera inom denna tidsram, så därför är det extra viktigt att regionen kan locka arbetskraft utifrån. Att Umeå har fått en hög status som universitetsstad med många förstahandssökande är förstås ett gott tecken.
– Att lyfta Umeå som studentstad är något vi arbetar med hela tiden, men vi måste även se på rekrytering ur ett större perspektiv där vi engagerar såväl återvändare som nya målgrupper, förklarar Roland Carlsson.
Universitetet, likväl som kommunens näringslivsservice, hoppas på att öka intresset för Umeå genom att visa upp goda exempel och marknadsföra allt som händer i regionen. Umeå var bland annat Europas kulturhuvudstad 2014 och satsar även på att bli Europas miljöhuvudstad 2017. Vid sidan av det görs kontinuerliga satsningar för att stärka förutsättningarna för näringslivet inom flera olika branscher som exempelvis handel, besöksnäringen och fastigheter.

Med kraft att förändra
Umeåregionen anses vara en av världens främsta när det gäller utveckling av skogsteknik. Att en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner, Komatsu Forest, finns etablerade i regionen är naturligtvis en starkt bidragande faktor. Samtidigt finns det fler företag med stark tillväxtpotential inom det skogstekniska området som tillsammans bildar de ett starkt och växande kluster som genererar fortsatt tillväxt för hela regionen.
Det råder ingen tvekan om att Umeå har många sidor. Som stark idrottsstad har Umeå banat väg för en potentiell etablering av Sveriges första riksidrottsuniversitet. Umeå har även en framstående designhögskola som rankas som nummer ett i världen. 2013 invigdes dessutom Umeås nyetablerade konstnärliga campus där Arkitekthögskolan, Konsthögskolan och Designhögskolan möter näringslivet i en växande utvecklings- och inkubatormiljö.
– Vi har en ung, kreativ, välutbildad och växande befolkning och det bådar gott. Samtidigt finns det en skarp ”do-it-yourself-mentalitet” som genomsyrar såväl näringslivet som Umeå. Umeåbor har förmågan och modet att våga ta tag i saker och bygga upp något från grunden, som exempelvis nya innovativa produkter och tjänster för en allt större marknad. Det är så Umeå har lyckats hittills och det är så vi har för avsikt att fortsätta, och fortfarande i nära samverkan med universitetet, näringslivet och det offentliga när vi tar oss an nya utmaningar för framtiden, säger Roland Carlsson som avslutning.