Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Umeå universitet är med och omdanar pelletsindustrin

Det uppges olika siffror från olika håll om hur länge man tror att råoljan kommer att räcka med dagens konsumtionsmönster. Tjugo, trettio eller kanske upp till femtio år? Något som dock är glasklart är att vi måste fasa ut oljeanvändningen så långt som möjligt. I Sverige har vi ett visst försprång, eftersom en av de bäst lämpade ersättningsråvarorna för fossil olja är raffinerad biomassa.

I våra vidsträckta skogar finns mängder av ren lagrad solenergi. Skogen är en skattkammare full av förnybar energi som räcker till allt från uppvärmning av bostäder till att driva hela industriprocesser. Och det finns starka ekonomiska likväl som miljömässiga drivkrafter att ersätta råoljan redan idag.

Testanläggning i Umeå är första steget
Ytterligare ett område som är mycket intressant är att använda biomassa som flytande drivmedel, men råvaran måste då förädlas i storskaliga anläggningar som ännu inte är byggda, varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Umeå universitet har emellertid startat upp en testanläggning för torrifiering i samarbete med den lokala skogsindustrin.
Forskare vid Umeå universitet har länge bedrivit projekt för att undersöka möjligheterna med att omvandla biomassa till flytande drivmedel och kommit fram till att torrifiering, som kan liknas vid rostning, är den bästa tekniken.
– Vi har stora naturrikedomar i Sverige som borde tas tillvara på i större utsträckning för att skapa förnybar energi och så kallade gröna kemikalier. I torrifieringsprojektet tar vi helt enkelt skogsprodukter som ingen annan vill ha eller kan använda, såsom bark, spån och grot, som kan omvandlas till svartpellets efter torrifiering i vår testanläggning, berättar professor Anders Nordin, som undervisar och forskar vid Institutionen för tillämpad fysik.
Materialet blir efter torrifiering mycket energitätt, med upp till 50 procent högre energitäthet än vanlig vitpellets. Svartpellets tål dessutom vatten vilket underlättar lagring och transport. Testanläggningen är nyinvigd och kommer inom kort att byggas ut med förgasningsanläggning.

En tidskrävande omställning
Det råder ingen tvekan om att Sverige är världsledande när det gäller hållbart skogsbruk. Däremot är anläggningarna för förädling till exempelvis flytande drivmedel för små.
– Här krävs en omfattande omställning som kommer att ta tid, poängterar Anders Nordin. Därför måste vi börja nu. Det vi gör idag påverkar vår överlevnad om säg 20 år, så det går inte att vänta. Redan för tio år sedan var vi på det klara med att förädling av biomassa måste ske lokalt, så nära skogsråvaran som möjligt. Vi påbörjade då ett samarbete med industrin som resulterat i testanläggningen vi använder idag.
Nästa steg blir att bygga en större demonstrationsanläggning som förhoppningsvis blir början till en kommersiell, storskalig anläggning i framtiden.
– Att ersätta olja i drivmedel är en global utmaning som måste lösas. Tillsammans med industrin försöker vi sälja kommersiella anläggningar, det är rena pelletsfabriker som framställer just svartpellets. Bruks AB och SCA Energy är med i projektet och vi tror att det vi gör idag mycket väl kan revolutionera hela pelletsindustrin, säger Anders Nordin.