Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Umeå växer genom samverkan

Umeå är sedan många år tillbaka en av Sveriges främsta tillväxtkommuner och är samtidigt Norrlands största stad med 118 000 invånare. Staden växer i takt med näringslivet och de båda universiteten. Det är en stark utveckling som samtidigt ställer allt högre krav på utbyggnad av infrastruktur och logistiklösningar, verksamhetslokaler och bostäder.

Umeå är den enda kommunen i norra Sverige som haft en positiv befolkningstrend under de senaste 50 åren. Enligt Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren är ökad samverkan mellan kommun och fastighetsägare, byggherrar och byggbolag avgörande för Umeås framtid som företags- och bostadskommun.
– Umeås fortsatta tillväxt är helt klart beroende av i vilken mån vi lyckas samarbeta framöver, konstaterar Åsa Ögren.

Samordnar resurser och kompetens
Kommunen kan underlätta för nybyggnation och planera staden efter växande invånarantal, men kan självklart inte bygga alla nya bostäder som behövs i egen regi. Därför är det viktigt att resurser kan samordnas och kompetens som finns både inom kommunen och inom det privata näringslivet tas tillvara. Umeå har dessutom ett stort försprång med tillgång till spetskompetens på hemmaplan.
– En stor fördel i utvecklingsarbetet är att vi har tillgång till kompetens inom kommunens gränser, förklarar Åsa Ögren. Vi har nära till de aktörer som levererar det som krävs för att Umeå ska kunna växa. Vi har även en bra mix av väletablerade fastighetsägare som funnits på orten i flera generationer, och nya investerare som tror på en ljus framtid i Umeå.
Umeå har en ambitiös målsättning för bostadsbyggnationen där antalet nya bostäder per år ska landa på 1000 – 1200 mot tidigare 500 – 800.
– Det är en tuff ambition men jag tror att vi kommer att kunna realisera den. Den är inte minst nödvändig eftersom vi har en inflyttning på ungefär 1000 personer per år. Vi från kommunens sida gör allt vi kan för att underlätta och få fart på bostadsbygget, och vi vet att vi har näringslivet med oss i de satsningar som görs, fortsätter Åsa Ögren.

Infrastruktur stödjer utveckling
Åsa Ögren påpekar att det samtidigt är viktigt att infrastrukturen utvecklas i takt med staden. Hon lyfter bland annat problematiken med att Västra länken ännu inte är färdigställd.
– Vi måste ha en infrastruktur som stödjer vår tillväxt. Ett av våra mest aktuella projekt kallas Umeåprojektet, där vi just nu har en ofullständig förbifart som kan hämma Umeås tillväxt om inte något görs omgående. Alla beslut finns på plats, och vi väntar nu på resultat så att vi kan fortsätta utveckla staden.
Åsa Ögren understryker vikten av att stat och kommun måste samarbeta precis som kommunen gör med det lokala näringslivet för att genomföra bra saker för Umeå.
– Intresset för staden kommer att fortsätta, därför är det av yttersta vikt att vi kan komma i kapp även med infrastrukturen, säger hon med eftertryck.
När IKEA i slutet av 2015 etablerar sig i Umeå tillsammans med ett IKANO-köpcentrum med ett 80-tal butiker måste det finnas en infrastruktur som stödjer det. Det är samtidigt en utveckling som kommer att stärka Umeås roll som en ledande handelsstad och besöksort i norra Sverige.