Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Umeåregionens bästa boende- och företagskommun

Det är en hel del spännande och positiva saker på gång i Vindelns kommun. Intresset för kommunen har ökat successivt under de senaste åren, både som boende- och etableringsort. Dessutom upptäcker allt fler utländska gäster Vindeln som en naturskön tillflyktsort med ett rikt friluftsliv.

Visionen för Vindelns kommun är att vara ”Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor”. Vindeln ska med andra ord vara en kommun där man tillsammans skapar hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.
Kreativitet föder i mångt och mycket den sociala hållbarheten. Det finns tydliga exempel på det i Vindeln, som trots sin blygsamma befolkningsmängd på omkring 5400 invånare har ett rikt utbud av aktiviteter och evenemang. Det finns bland annat skyttehall, ishall, ridhus, badhus, skidspår, konstgräsplan och fiskeverksamhet – och allt ligger inom räckhåll med korta avstånd.
– Vi har på senare år uppmärksammat en växande trend där fler väljer att flytta till mindre kommuner för att skapa ett enklare liv med ökad trygghet. Här i Vindeln finns allt inom räckhåll och vi kan erbjuda en god social gemenskap tack vare det rika föreningslivet. Jag tror det kan vara något som många saknar på större orter, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson.

I samspel med naturen
Vindeln har länge varit präglad av naturens rikedom, det lokala näringslivet bygger mycket på traditioner som kommer ur skog och mark. Ett av de mest uppmärksammande exemplen är att Vindeln är stolt hemvist för Europas – kanske rentav världens främsta verkstadstekniska kluster för skogsteknik. Det är ett välrenommerat rykte som grundar sig på drivkraften hos ett antal företag som utvecklar morgondagens effektiva maskiner och verktyg för skogsbruk, och som i samma veva lyckats sätta Vindeln på världskartan.
Det Skogstekniska klustret, som bildats i samverkan mellan kommunen, det regionala näringslivet och akademin, har varit och är fortfarande en stor bidragande faktor till Vindelns tillväxt. Klustret uppmärksammas världen över, och bidrar på så vis även till det ökande intresset för kommunen som boendeort. I Vindeln kan man således arbeta i värdsledande teknikföretag och samtidigt bo i en kommun med fantastisk livsmiljö.

Växande besöksnäring
Vindeln drar precis som övriga kommuner i Umeåregionen nytta av kulturhuvudstadsåret 2014. Det finns mycket att uppleva i Vindeln, som bland annat har flest samebyar i Västerbotten. Det är ett rikt kulturarv som kommunen vill ta vara på.
Ewa-May Karlsson berättar att utvecklingsarbetet framöver till stor del kommer att kretsa kring de två älvarna, Umeälven med Granö Beckasin och Vindelälven med Kvarnområdet och Mårdseleforsen. Tillsammans utgör de starka besöksanledningar som exemplifierar Vindelns attraktionskraft som centrum för naturupplevelser.
Vindeln har ett stort försprång med många duktiga entreprenörer som utvecklar unika anläggningar som bygger på naturupplevelser. Det finns flera framstående exempel, bland annat Granö Beckasins unika Trädhotell där rummen är byggda som fågelnästen i trädtopparna.
– Idérikedomen finns redan, och nu gäller det att fler får kännedom om vad som finns att uppleva i Umeåregionens bästa kommun, säger Ewa-May Karlsson avslutningsvis.