Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Umeås hållbara hyresvärd i dag och i framtiden

Med hållbara Ålidhem har det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden i Umeå tydligt visat var man står när det gäller ägande och förvaltande av framtidens attraktiva bostäder. Samma genomgående hållbarhetsprägel är numera tydlig i alla projekt i Bostadens regi. De senaste årens satsningar understryker ambitionen att vara en nyckelaktör i Umeås ständiga utveckling.

Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. Efter framgångarna som Europas kulturhuvudstad blickar Umeå framåt med tillförsikt med siktet ställt på nya utmärkelser, bland annat Årets stadskärna. I takt med att intresset ökar måste bostadsmarknaden ses över. Att Bostaden strävar efter att ligga i framkant är tydligt, inte minst när man tänker på de senaste årens stora renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Hållbara Ålidhem
Förvandlingen av miljonprogramsområdet Ålidhem har pågått sedan 2008 efter att stora delar av beståndet brann ner. Det omfattande renoverings- och ombyggnadsarbetet kring Ålidhem, som för övrigt är ett av Bostadens största områden, är uppdelat i flera etapper varav den första omfattade återuppbyggnad av de lägenheter som brunnit.
Den första etappen blev så pass framgångsrik att 71 lägenheter blev 137 i området som nu kallas nya Geografigränd. Det fick även ett rejält lyft med bland annat en Vinterträdgård som en central mötespunkt, solceller på taken och miljövänlig teknik i husen. Kombinerat med fin innergård och extra gemensamhetsbalkonger på varje våning. I nästa etapp renoverades drygt 400 lägenheter fördelade på 27 huskroppar i syfte att sänka energiförbrukningen och därmed klimatbelastningen markant, bland annat med hjälp av solceller.
– Vi är stolta över att kunna visa upp mätbara resultat med en minskning av energiförbrukningen på mellan 30 – 50 procent beroende på var i området man mäter. Tack vare ny teknik kan vi uppnå våra hållbarhetsmål och det genomsyrar alla våra projekt nu, säger Bostadens vd Ann-Sofi Tapani.

Sparsamma hyreshöjningar
Trots stora investeringar har Bostaden varit sparsamma med hyreshöjningar. I Ålidhem har det handlat om omkring tio procent, tack vare att fokus kretsat kring att själva fastigheten ska rustas för att klara ytterligare 50 år till i livslängd med förbättrad energieffektivitet. I en annan del av staden genomfördes en renovering upp till nästan nyproduktionsnivå. Där har hyresgästerna varit starkt delaktiga i vilka lösningar som valts och en hyreshöjningstrappa för dem som bor kvar har tagits fram. Att hålla nere hyreskostnaderna hör till Bostadens strategi för att behålla fokus på social hållbarhet.
– Det är oerhört viktigt att vi kan tillhandahålla bostäder för alla målgrupper. Kraftiga hyreshöjningar skulle då gå emot vår strategi, säger Ann-Sofi Tapani, och gör en jämförelse gällande nyproducerade bostäder där Bostadens nya hyresrätter legat på ungefär 1500 – 1700 kronor per kvm och år.
– I större städer kan det röra sig om över 2000 kronor per kvm och år för en likvärdig bostad. I nybyggda Hoppets gränd i Öbacka, ett av stadens mest attraktiva bostadsområden, ligger hyrorna på omkring 1600 kronor per kvm och år. De 229 lägenheterna är samtidigt toppmoderna med hög komfort, centralt läge och de flesta med fantastisk utsikt över älven.

Långsiktigt förvaltande
Bostaden arbetar för ett långsiktigt hållbart förvaltande. Hållbara Ålidhem har blivit ett flaggskepp men ambitionen bakom övriga projekt talar också ett tydligt språk: Bostaden är Umeås hållbara hyresvärd i dag och i framtiden.
– Vi producerar nya bostäder och renoverar samtidigt. Vi spelar en nyckelroll i Umeås utveckling och tillväxt, staden expanderar kraftigt och vi måste ligga i framkant för att på sikt kunna bygga bort bostadsbristen. Vi har utvecklat samarbeten med Umeå universitet i syfte att hålla oss uppdaterade och möjliggöra ständiga utvärderingar av det vi gör – och det kommer vi fortsätta med, säger Ann-Sofi Tapani som avslutning.