Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Umeås lokaltrafik förbättrar stadsmiljön

Umeå kommun har i samverkan med företaget Hybricon satsat på nästa generations snabbladdningsbara elbussar för effektiv tillämpning i stadstrafik. Det är ett stort steg i riktning mot en mer hållbar utveckling i Umeå som också är en av Sveriges snabbast växande städer. Miljönormerna i staden är överskridna, något måste göras och kommunen visar sitt engagemang genom att stärka och förbättra miljöprägeln i lokaltrafiken.

Umeå lokaltrafik, Ultra, har tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna och växlar upp miljöprestandan med ett nytt elbussprojekt. I februari beslutade man om en utökning innefattande åtta nya elbussar som till hösten ska ersätta sju dieselfordon på linjer i centrala Umeå. Linjen mellan Umeå Airport och centrum trafikeras redan av en av Hybricons elbussar och kommande vinter ska alla flygbussar vara eldrivna.

Eldrivna bussar passar Umeå
Kollektivtrafikchef Fredrik Forsell understryker att de nya elbussarna utgör ett viktigt inslag i Umeås nya miljösatsning. Bortsett från minskade utsläpp bidrar elbussarna även till att sänka bullernivåerna i centrum, något som man länge eftersträvat av hänsyn till de boende i Umeå.
– Vi kommer naturligtvis att arbeta för att fler linjer ska kunna trafikeras med elbussar. Det är en teknik som vi tror på och som fungerar bra här i Umeå med tanke på den goda tillgången på förnyelsebar el. Att vi satsar på elbussar är också en del av vår framtidsstrategi för att säkerställa en god trafikförsörjning framöver. Vi måste framförallt vara beredda på att oljepriserna stiger och då är eldrift ett bra alternativ för oss, säger Fredrik Forsell.
Det är tack vare samarbete med Hybricon som elbussprojektet blivit verklighet. Om ett par år räknar man med att minst 20 av Ultras 50 bussar ska vara eldrivna.

Umeå i framkant
Ultra arbetar kontinuerligt för att öka det kollektiva resandet och minska personbilstrafiken i centrala Umeå. Sedan 2005 har man sett en ökning inom kollektivtrafiken på omkring 60 procent fram till idag. Enligt Fredrik Forsell handlar det i första hand om att öka tillgängligheten och mervärdet med att resa kollektivt.
Att erbjuda fri wifi ombord på bussarna är ytterligare ett viktigt steg som kan innebära en ren statushöjning av det kollektiva resandet i Umeå.
– Vi är inte rädda för att testa nya lösningar och vara banbrytande inom vår bransch. Den stora miljösatsning med elbussar som nu görs i Umeå kommer att genomföras i andra städer först om flera år, så här ligger vi i framkant, säger Fredrik Forsell avslutningsvis.