Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ungas teknikintresse är industrins framtid

Det industritekniska företaget Engcon fortsätter att höja kunskapsnivån i Jämtland genom olika insatser som främjar teknikintresse bland barn och unga. Engcons utveckling av tiltrotatorn har resulterat i en rad patent samt en global marknadsposition som placerat Strömsund och Jämtland på världskartan. Det ställer i sin tur krav på god tillgång till teknisk kompetens under många år framöver.

Engcon bidrar med många arbetstillfällen, både direkta i den egna verksamheten och indirekta genom underleverantörer och samarbetspartners. Företaget sysselsätter ett stort antal högutbildade medarbetare och för att trygga en långsiktig tillgång på teknikorienterad kompetens satsas det mycket tid och kapital från Engcons sida. Bland de senaste insatserna finns Teknikhuset och en rad samarbeten inom Teknikcollege.

Forum för teknik och entreprenörskap
Teknikhuset är ett forum för teknik och entreprenörskap riktat mot yngre. Teknikhuset har startats på initiativ från Engcons personalchef Mikael Persson och i samarbete med eldsjälar från Strömsunds kommun. Satsningen finansieras av Engcon och kommunen.
– Inom Teknikhuset erbjuds kvällskurser på olika teman för barn och ungdomar. Vi har bland annat haft konstruktion av legorobotar som tema. Tanken är att främja både uppfinningsrikedom och teknikintresse hos yngre, informerar Mikael.
Ofta kommer barnen med en egen idé som de får förverkliga inom Teknikhuset. Kurserna är så uppskattade att det nu talas om att öppna liknande forum på andra orter kring Strömsund. Redan till hösten kommer Teknikhuset att starta en ny verksamhet i Hammerdal. Till att börja med blir det en kväll per vecka, men på sikt kan det utökas till en mer omfattande verksamhet även där. Förhoppningen är att successivt starta upp på fler orter.

Bevarar Teknikcollege
Mikael Persson är även ansvarig för Engcons samarbete med Teknikcollege i Jämtland. Tidigare hette det Teknikcollege Mitt, där Strömsund ansågs vara en av föregångarna när det gäller samarbete mellan näringsliv och skola inom ramen för Teknikcollege. När Teknikcollege Mitt tappade sin certifiering vägrade Mikael att acceptera det.
– Jag tyckte det skulle vara ett enormt nederlag att hala ner flaggan för Teknikcollege och därför drev jag ett intensivt arbete för att få ha den kvar. Att behålla Teknikcollege för Strömsunds räkning var oerhört viktigt för såväl Engcon som för andra regionala företag, samtidigt som det var viktigt för skolan och ungdomarna. Därför ansökte vi om att få ansluta oss till Teknikcollege Helsingland vilket vi också fick, berättar Mikael.
Elever inom Teknikcollege har förtur till Engcons sommarjobb. Många har redan haft sin praktik på företaget och känner därför till de rutiner som gäller. Det ställs höga krav, men även om det handlar om ungdomar i övre tonåren så visar de stora mått på mognad och ansvarstagande.

Framgångssagan fortsätter
Mikael ser att Teknikcollege är en framgångssaga i Strömsund som ger goda möjligheter för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.
Civilingenjörer, civilekonomer, montörer, inköpare, logistiker och konstruktörer är bara några exempel på yrkesroller som samlas inom Engcon. Koncernen har idag omkring 200 anställda varav ungefär hälften i Strömsund.
– För den som söker ett spännande och omväxlande arbete med världen som arbetsfält har vi fantastiska möjligheter, avslutar Mikael Persson med.