Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ungt ro-ro-rederi attraktivt komplement i Nordsjöområdet

Nordsjön trafikeras nu av en nytänkande, innovativ aktör som effektivt komplettererar tidigare utbud i området med fler ro-ro-transporter mellan Storbritannien och Sverige. Med siktet inställt på välpaketerade erbjudanden, hög servicenivå och tillgänglighet har North Sea RoRo AB efter knappt ett års operativ verksamhet överraskat marknaden. Företaget är utan tvekan ett välkommet alternativ till tidigare ro-ro-verksamhet i Nordsjöområdet och är en etablering som initierats av drivande aktörer på marknaden.

North Sea RoRo AB etablerades i januari 2012, efter bara sex månader knöt företaget till sig seniora medarbetare med sammanlagt mer än 50 års erfarenhet inom shipping, framförallt inom ro-ro och ro-pax.
– Det som skiljer oss från andra ro-ro-rederier är att vi har etablerats på initiativ från marknaden och de aktörer som trafikerar Sverige – Storbritannien. Med stöd från marknaden med bland annat transportföretaget N-tex AB och en annan framstående aktör har vi lyckats skapa en mycket bra utgångspunkt för North Sea RoRo, säger VD Dan Ericsson inledningsvis.

Fortsatt ökade volymer
Dan Ericsson, Peter Kleberg och Lennart Dahlbäck kommer direkt från en av Nordsjöns största ro-ro-rederi. Med stark kunskap och erfarenhet driver de tillsammans North Sea RoRo vidare i utvecklingen som ett attraktivt alternativ för ro-ro och ro-pax-transporter över Nordsjön.
– Vi tror på konceptet och ser redan nu att volymerna strömmar in, knappt ett år efter etablering. Under sommaren kunde vi behålla alla linjer öppna, vi hade full beläggning och ser en fortsatt stadig ökning nu under hösten, berättar Peter Kleberg, marknads- och försäljningschef.
North Sea RoRo har tagit marknaden med storm, eftersom konceptet ligger rätt i tiden förväntar man sig en fortsatt utveckling.
– Vi erbjuder värdeladdade tjänster som efterfrågas på bred front. Vår avsikt är att fortsätta utveckla verksamheten efter marknadens behov, vi är här för att stanna, fortsätter Kleberg.

Vågar ta krafttag
I dagsläget erbjuder North Sea RoRo sex avgångar i veckan fördelat på två fartyg. Linjen går mellan Göteborg och Killingholme på engelska östkusten.
– Det är relativt unga fartyg som går på lågsvavligt bränsle som vi chartrar. På den fronten möter vi de tuffa direktiven bra, och vi har goda möjligheter att skapa lönsamhet i vår verksamhet vilket naturligtvis kommer kunderna till gagn genom konkurrenskraftiga priser. Vi får ständigt nya förslag från olika aktörer som efterfrågar våra tjänster, från bl.a. Danmark och Norge men även ner mot kontinenten. Just nu fokuserar vi på Sverige – Storbritannien, men vi vågar ta nya krafttag och utesluter inte att fler linjer kan komma att bli aktuella framöver, säger Dan Ericsson.

Växer med de stora kundernas stöd
Verksamheten sysselsätter idag nio personer som inom kort kommer att finnas tillgängliga på ett och samma ställe, med undantag för North Sea RoRos representant i England, Mr Simon Dwyer, som tar hand om företagets verksamhet på andra sidan. Här i Göteborg sitter Lennart Dahlbäck med ansvar för hela den operativa organisationen. Till sin hjälp har Lennart C.Ro Ports i Killingholme som sköter lossning och lastning och i Sverige svarar Logent AB för dessa tjänster samt fungerar även som bokningsagent.
– Tillsammans står vi för mycket väletablerade kunskaper och lång erfarenhet, vi har i princip sett alla tänkbara scenarion som kan inträffa i vår bransch. Vi känner att vi har våra ägares fulla förtroende och med de stora kunderna bakom oss vågar vi satsa fullt ut, markerar Dan Ericsson avslutningsvis.