Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Unik atmosfär som måste upplevas på Wendela Hebbegymnasiet

På Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje får eleverna möjlighet att göra det de helst av allt vill göra samtidigt som de tryggar sin högskolebehörighet. Skolan har stark skapandekultur med fokus på kunskap och på varje elevs potential och erbjuder en kreativ arbetsmiljö både för lärare och elever. Det är en unik atmosfär som måste upplevas, enligt rektor Eva Ripa Torstenson.

Wendela Hebbegymnasiet är ingen vanlig gymnasieskola. Här samsas huvudspår som teknik, dans, teater, musik, industridesign, bild, språk och media, områden som färgar skolans atmosfär och som skapar en stark gemenskap mellan både elever och lärare. På Wendela Hebbegymnasiet möts människor som delar samma intressen.

Profil: Estetisk, media och kommunikation
Att ”lära genom att göra” märks tydligt i programutbudet.
– Trots att vi är en relativt liten gymnasieskola med omkring 450 elever så har vi en bredd som vi är mycket stolta över. Estetisk och media inklusive kommunikation är vår profil och de olika inriktningarna bygger på den, förklarar Eva Ripa Torstenson.
Vi har en stark verklighetsförankring i studierna och det får man även genom täta kontakter med näringslivet och högskolan. Wendela Hebbegymnasiet får bland annat förfrågningar från kommuner och företag som behöver hjälp med utformning av reklamfilmer, dokumentärer och annat material som ska nå ut till många människor.
– Det är riktiga uppdrag där våra elever ska utforma något som sedan ska användas för att skapa kunskap. Det tycker vi är oerhört viktigt att poängtera, det är en unik möjlighet som vi kan erbjuda våra elever via samarbetspartners och gästlärare.

En kvalitetsstämpel
Wendela Hebbegymnasiets elever lämnar skolan med en rejäl portion kreativt tänkande. Dessutom rustas de med en bred digital kompetens som efterfrågas i princip överallt i samhället idag. Eva Ripa Torstenson beskriver att företag hör av sig till skolan i rekryteringssyfte, innan eleverna har fått ut sin examen.
– Att man har gått på Wendela Hebbegymnasiet förknippas med en viss kunskapsnivå, en kvalitetsstämpel.
Många av Wendela Hebbegymnasiets elever har varit eller är idag med i kända musikgrupper, har gett ut böcker, vunnit musik- och filmtävlingar och liknande. Det märks tydligt att Eva Ripa Torstenson känner stolthet över både skolans och elevernas insatser.
– Hur många andra gymnasieskolor kan visa en sådan kreativitet och en sådan bredd i sin dagliga verksamhet?
Skolan har samarbeten med bland annat Konstfack samt ett antal kända institutioner inom konst, dans, foto och teater världen över.

Framtiden med Gy11
Eva Ripa Torstenson ställer den retoriska frågan: Har Wendela Hebbegymnasiet allt för en blivande gymnasieelev? och svarar:
– I alla fall om man drömmer om en karriär inom ett kreativt och skapande yrkesområde och vill ha en bredd som öppnar möjligheter för att läsa vidare på högskolan inom många områden.
Skolan var en av modellskolorna för införandet av den senaste gymnasiereformen, Gy11, där den första elevkullen gick ut nu i somras.
– Vi har landat i Gy11 nu och arbetat in nya metoder som vi vet fungerar. Vi ser mycket positivt på framtiden med den nya modellen, säger Eva Ripa Torstenson.