Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Unik forskning med fokus på industriell produktframtagning

Under det tioåriga arbetet med forskningsfonden (JTH-fonden) har Tekniska Högskola i Jönköping (JTH) byggt upp fyra framgångsrika forskningsmiljöer inom industriell produktframtagning, och ett femte område är nu under uppbyggnad med fokus på bebyggd miljö. Forsknings- och forskarutbildningschef Kristina Säfsten ser mycket positivt på framtiden och den fortsatta utvecklingen – ett viktigt mål var att få examinera egna doktorander och det roddes iland 2010. Nu satsar JTH på ytterligare utveckling av tekniskt inriktad forskning och att göra forskning och forskarutbildning ännu mer attraktiv för svenska såväl som utländska forskare och doktorander.

Forskningen delas in i de fyra övergripande miljöerna Material och tillverkning, Produktutveckling, Industriell produktion och Informationsteknik. Ett femte område byggs nu upp på initiativ från näringslivet där man ser ett ökande behov av kompetens för byggnation i urbana miljöer.

Applikationsnära forskning till nytta för industrin
– Det måste finnas ett tydligt behov på marknaden för att vi ska bedriva forskning överhuvudtaget. Vi arbetar med applikationsnära forskning för att skapa konkret nytta för industrin och på sikt för hela samhället, förtydligar Kristina Säfsten.
Nästan samtliga forskningsprojekt drivs idag i nära samverkan med företag. En del involverar också offentlig sektor knutet till olika tillväxtprogram. Säfsten fortsätter:
– Vi identifierar gemensamma frågeställningar och utmaningar, forskarna arbetar problemlösningsorienterat och vi diskuterar olika möjliga lösningar med våra industriella partners. Jag vågar faktiskt påstå att vi genom vår erfarenhet och kunskap utgör en ren resurs för industrin här i regionen.

Internationellt erkänd forskning
Material och tillverkning är den största forskningsmiljön vid JTH. Miljön etablerades redan 1995 och står idag för en internationellt erkänd forskning och utbildning på alla nivåer.
– Uppbyggnad av den starka forskningsprofilen inom gjutna komponenter inleddes innan vi fick JTH-fonden, det är mer än 15 års arbete som ligger bakom dagens framgångar inom detta område, säger Kristina Säfsten med eftertryck.
I fjol tilldelades forskningsmiljön 36 miljoner från KK-stiftelsen (så kallad KK Profil) som fördelas över en period på sex år. Forskningsprofilen CompCAST är unik i Sverige och är en del av JTH:s satsning på kunskapsutveckling inom området gjutna komponenter. CompCAST är ett industriprojekt som drivs i nära samverkan med näringslivet. Satsningen leder framförallt till värdefull ny kunskap inom tillverkning av gjutna komponenter och möjliggör en stark utveckling av befintliga produkter inom området. Syftet är att stärka tillverkande industri samtidigt som JTH bygger upp en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö.
CompCAST är bara ett exempel på framgångsrik forskning och samverkan inom JTH. Högskolan bedriver en rad andra samarbetsprojekt i olika omfattningar där många uppmärksammas internationellt.

FAKTA: Forskning och forskarutbildning
Forskning och forskarutbildning vid JTH inriktas på Industriell produktframtagning i samverkan.
Forskningen fokuseras på följande forskningsmiljöer:
Material och tillverkning
Industriell produktion
Produktutveckling
Informationsteknik
Bebyggd miljö (under uppbyggnad)