Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Unik innovation banar väg för ny basindustri

Utvecklingsföretaget Metasphere Technology AB har fullt upp. Efter tio års förberedande verksamhet presenterar företaget en innovation som kan bana väg för en helt ny basindustri i norr – nämligen grundprodukten för framställning av marknadens hittills mest hållbara ytskikt.

Genom att förädla wolframkarbid i en ny metallurgisk process har Metasphere skapat en produkt vars kvalitet och hållfasthet aldrig tidigare skådats på marknaden. Produkten kan användas till ytskikt inom ett stort antal områden, i stort sett överallt där kraven på hårda och slitstarka ytskikt är stora. Bergborrskronor, verktygsstål, lagringar och specialutrustning som används vid oljeborrning är bara några exempel på applikationsområden.

Början på något stort
Metasphere är ett av många medlemsföretag i Arctic Business Incubator som det gått riktigt bra för. Företaget har levt i skymundan under en längre tid då man flitigt utvecklat den patenterade processen där wolframkarbid omformas till ett ytterst slitstarkt material baserat på mikrokulor med fantastiska egenskaper. Genom att mikrokulorna integreras i ytskiktet, antingen genom att de sprutas in i metallen eller genom påläggsvetsning, så får man en oerhört stark och beständig yta som tål de mest kritiska slitagesituationer.
Processen klarar att på nanonivå strukturera och komprimera material till sfärisk form.
– Vi är världsledande med vår process. Även om den är svår att kopiera så har vi varit mycket försiktiga under utvecklingsfasen och för säkerhets skull så har vi lagt ut produktionen av de olika komponenterna till produktionspiloten på olika leverantörer i olika länder. Nu när vi har alla tillstånd och patent på plats så kan vi påbörja produktion i större skala. Vi räknar med att ha vår fullskaliga anläggning klar redan nästa år och vi tror också att detta kan vara början på en ny basindustri här uppe i norr, säger Metaspheres grundare och VD Urban Rönnbäck stolt.

Uppmärksammad innovation
Innovationen har redan uppmärksammats nationellt såväl som internationellt och hösten 2012 fick företagets grundare och VD Urban Rönnbäck möjlighet att visa produktionspiloten för självaste Kungen som var med på fjolårets teknikresa i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins, IVA:s, regi. Det var första gången som IVA besökte Norrbotten och Luleå för att se och uppleva konkreta exempel på framstående tekniska innovationer som bidrar till tillväxt och fler arbetsmöjligheter.
–Att Kungen och IVA:s delegation valde att besöka oss ser vi naturligtvis som oerhört positivt eftersom det är som ett kvitto på att det vi gör betyder mycket för samhället i stort, kommenterar Urban Rönnbäck.

Kvar i norr
Metasphere har under resans gång haft samarbeten med forskare från flera olika länder och har idag förfrågningar från intressenter över hela världen. Idag finns ett visst samarbete med Luleå tekniska universitet och Urban Rönnbäck understryker vikten av att behålla produktionen i norr.
– Vi har ett enormt stort intresse från olika aktörer i olika delar av världen, så vi kommer att ha fullt upp framöver. Vi har även ett antal affärsänglar med oss från norr och söder. Även om vi kommer att växa oerhört nu under de kommande åren så kommer vi inte att flytta vår verksamhet från Luleå och Norrbotten. Att bygga för framtiden är en del av affärsidén och vi ska finnas nära den växande gruvnäringen här uppe, avslutar Urban Rönnbäck med.