Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Unik metod upptäcker sprickor

Acoustic Agree AB i Ronneby startade 2006 med syfte att erbjuda olinjära akustiska skadeundersökningar och utrustningar för detta.
I år firar de 10-årsjubileum med sin unika undersökningsmetod – NAW – som industrialiserats och etablerats. 
– Med metoden kan vi utföra jobb som många andra provningsföretag inte klarar av, säger vd:n Kristian Haller.

Acoustic Agree startades 2006 av Gerth Fohlin och Kristian Haller och under åren har deras undersökningsmetoder och instrumentering utvecklats och anpassats för att industrialiseras.
Med den unika ultraljudsmetoden NAW kan de genom oförstörande provning undersöka om detaljen innehåller sprickor eller inte. Metoden är geometri- och materialoberoende. Det innebär att även komplicerade geometrier enkelt kan undersökas och att materialet i detaljen inte spelar någon roll.
– Man kan bygga in vår utrustning i en produktionsanläggning för att kvalitetssäkra produkter. Man kan även övervaka utrustning i produktionsprocessen regelbundet och därigenom undvika kostsamma produktionsstopp, säger Kristian Haller och fortsätter:
– I det senare fallet tillhandahåller vi utrustningen och provar på plats hos våra kunder. Metoden är snabb, tillförlitlig och operatörsoberoende.

Unikt utförande
Acoustic Agree bygger all sin utrustning hemma i Ronneby enligt ”eget recept”. Det handlar om sensorer, elektronik och mjukvara och allt är unikt i sitt utförande. Det finns alltså inget liknande att få tag på i handeln.
Acoustic Agree jobbar med alla möjliga material som stål, plast, glas, trä, gummi, kompositer och till och med skelett på hästar kan ultraljudsundersökas enligt samma metod.
– Vår metod är effektiv på många sätt. Ta skador på ett motorblock till exempel. Där kan man snabbt och med en enda mätning detektera skador som ligger bakom ett hål eller i en kanal. Det har varit svårare att göra tidigare med andra undersökningsmetoder, säger Kristian Haller.

Intressant och varierande kundflora
En typisk kund hos Acoustic Agree är ett petrokemiföretag som behöver detektera eventuella läckor på rör.
– Vi kan följa tillväxt på skadan i realtid så att kunden kan justera sin produktion så att man inte överbelastar just den skadade komponenten, säger Kristian Haller.
Andra kunder finns bland annat inom kärnkraft-, motor- och flygindustrin samt på den marina sidan. Företaget kan till exempel undersöka sju ton tunga motorkomponenter till fartygsmotorer på bara några minuter. Ett jobb som tog flera timmar att utföra tidigare.
– Ett annat spännande jobb som vi gjort är att vi undersökt glaskvaliteten i glassmälta hos Målerås konstglasbruk. Vi har överhuvudtaget mycket att göra och ser en expansion i framtiden. Att anställa fler medarbetare känns som en naturlig fortsättning och en spännande utmaning, säger Kristian Haller.
Idag har företaget en anställd provningsingenjör förutom de två ägarna.